Tukes kuulutti Latitude 66 Cobaltin malminetsintälupahakemuksia Kuusamossa ja Sallassa

22.1.2024

Malminetsinnän lupaviranomainen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on kuuluttanut seitsemän Latitude 66 Cobaltin malminetsintälupahakemusta, joista kuusi sijaitsee Kuusamossa ja yksi Sallassa.  

Kuulutus on osa lupahakemusten käsittelyprosessia ja kuulutusvaihe antaa alueiden maanomistajille sekä muille tahoille mahdollisuuden kertoa mielipiteensä hakemuksista. Mielipiteet hakemuksista tulee lähettää Tukesille 21.2.2024 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Tukesin verkkosivuilla osoitteessa www.tukes.fi osiossa Malminetsintäluvat ja valtaukset. 

– Toivomme maanomistajilta ja muilta tahoilta yhteydenottoa kaikissa heitä askarruttavissa kysymyksissä. Joskus kuulutusprosessissa tulee vastaan kysymyksiä ja huolia, jotka olisivat selvinneet helposti yhdellä puhelulla tai tapaamisella, Latitude 66 Cobaltin viestinnästä vastaava Jussi Lähde kertoo. 

Malminetsintä kuulutetuilla alueilla kohdistuu kobolttiin, kupariin ja kultaan. Alueet kuuluvat laajempaan Kuusamon liuskevyöhykkeeksi kutsuttuun geologiseen vyöhykkeeseen. 

 

Yhtiö on ennen kuulutusmenettelyn aloitusta pienentänyt neljää nyt kuulutettua malminetsintälupa-aluetta. Nyt tehty hakemusalueiden pienentäminen kuuluu malminetsinnän luonteeseen: etsintä alkaa laajoilla alueilla ja geologisen tiedon karttuessa tutkittavat alueet pienenevät. Viime vuosien maastotutkimusten perusteella yhtiö on rajannut alueita, joihin jatkotutkimukset kohdistuvat. 

Nyt kuulutetuilla alueilla on yhteensä 159 maanomistajaa. Latitude 66 Cobalt lähestyy kuulutettavien alueiden maanomistajia kirjeellä, jonka mukana on lisätietoa malminetsinnästä. Nyt kuulutusprosessissa olevien malminetsintälupa-alueiden vuotuisten maanomistajakorvausten määrä on 52 542 euroa.

– Malminetsintäkorvausten maksaminen maanomistajille alkaa sen jälkeen, kun malminetsintälupia koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. Päätökset saavuttavat lainvoiman sen jälkeen, kun mahdolliset lupapäätöksiä koskevat valitukset on käsitelty, Lähde muistuttaa. 

Tukes tulee oman ilmoituksensa mukaan viemään Latitude 66 Cobaltin malminetsintälupahakemuksia Posiolla ja Rovaniemellä kuulutusvaiheeseen myöhemmin tämän vuoden aikana. 

 

Lisätiedot: 

Jussi Lähde 
vastuullisuus ja viestintä 
jussi@lat66.com 
040 594 4444  

  

Tukesin kuuluttamat malminetsintälupahakemukset Kuusamossa 

ML2023:0038  Jäkälälampi: 106,65 ha 

ML2023:0045  Petäjäselkä: 849,35 ha  

ML2023:0126  Kuntakki: 87,34 ha  

ML2019:0045  Kätkytvaara 2: 184,19 ha (aiemmin 2 801,40 ha) 

ML2021:0052  Mäntyvaara: 163,85 ha (aiemmin 824,11 ha) 

ML2020:0021  Sarvivaara itäinen: 118,61 ha (aiemmin 995,95 ha) 

 

Tukesin kuuluttama malminetsintälupahakemus Sallassa  

ML2021:0146  Kallunki: 1 117,21 ha (aiemmin 1 473,67 ha)  

 

Karttaan on merkitty Tukesin 15.1.2024 kuuluttamat Latitude 66 Cobaltin malminetsintälupahakemusalueet Kuusamossa ja Sallassa.

 

Tarkemmat kartat kuulutettujen lupahakemusten alueista:

ML2023:0038  Jäkälälampi, Kuusamo: 106,65 ha 

ML2023:0045  Petäjäselkä, Kuusamo: 849,35 ha  

ML2023:0126  Kuntakki, Kuusamo: 87,34 ha  

ML2019:0045  Kätkytvaara 2, Kuusamo: 184,19 ha (aiemmin 2 801,40 ha) 

ML2021:0052  Mäntyvaara, Kuusamo: 163,85 ha (aiemmin 824,11 ha) 

ML2020:0021  Sarvivaara itäinen, Kuusamo: 118,61 ha (aiemmin 995,95 ha) 

ML2021:0146  Kallunki, Salla: 1 117,21 ha (aiemmin 1 473,67 ha)  

ylös ylös2
Sivun
alkuun.