Latitude 66 Tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

Latitude 66 Cobalt Oy
Asemakatu 41
90100 OULU, Finland
Y-tunnus: 2656776-9
info@lat66.com
+358 30 6363 757

 

  1. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Hannamari Pietilä
hallintopäällikkö
hannamari@lat66.com
+358 45 3449 229

 

  1. Rekisterin nimi

Latitude66 Cobalt Oy:n tiedotteet tilanneiden henkilöiden rekisteri

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään yhtiön tiedotteiden lähettämiseen

  1. Rekisterin sisältämät tiedot

Sidosryhmärekisterin sisältämiä tietoja ovat henkilön/yrityksen perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Sidosryhmärekisterin tietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä, internetistä ja sosiaalisesta mediasta.

  1. Tietojen luovutus

Emme luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita alihankkijoillamme ja tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio on päättänyt kohdemaan tietosuojan riittävyydestä. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

  1. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

  1. Tarkastusoikeus

Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. Jokaisella on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa salassapitosäännösten estämättä, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä ilmoittamaan rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tarkastuspyynnöt on lähetettävä osoitteeseen

Latitude 66 Cobalt Oy / Hannamari Pietilä
Asemakatu 41, 90100 OULU

Sidosryhmärekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi.

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.