Latitude 66 Cobalt luopuu viidestä malminetsintäluvasta ja pienentää viittä lupa-aluetta Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa

15.1.2024

Teknologiamineraaleihin kohdistuvaan malminetsintään ja kaivoskehitykseen erikoistunut Latitude 66 Cobalt Oy luopuu viidestä malminetsintäluvasta. Kyseisistä alueista Rintajärvi ja Pattasoja 1 sijaitsevat Kuusamossa, Salla eteläinen ja Niemelä Sallassa ja Haarakumpu 2 Posiolla. 

Yhtiö on ilmoittanut päätöksestään malminetsinnän lupaviranomaisena toimivalle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille 20. joulukuuta 2023, ja lähettää asiasta kirjeen alueiden maanomistajille. 

Samassa yhteydessä yhtiö on ilmoittanut Tukesille pienentävänsä viittä malminetsintälupa-aluetta, joista Kuohusuo, Maaninkavaara 1, Maaninkavaara 2 ja Vilkaslampi sijaitsevat Kuusamossa sekä Kivivaara Posiolla. 

– Meneillään oleva prosessi kuvaa hyvin malminetsinnän luonnetta. Etsintä alkaa laajoilla alueilla ja geologisen tiedon karttuessa tutkittavat alueet pienenevät. Viime vuosien maastotutkimusten perusteella rajaamme nyt alueita, joihin jatkotutkimukset kohdistuvat. Osalla lupa-alueista tämä näkyy alueista luopumisena ja osalla alueista niiden koon pienentämisenä, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo. 

 

Kyseisiä alueita koskevat malminetsintälupapäätökset ovat parhaillaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Tukes on tehnyt alueita koskevat päätökset, joista on valitettu. Koska malminetsintäluvat eivät ole valitusten takia saaneet lainvoimaa, eikä yhtiöllä näin ollen ole ollut mahdollisuutta tehdä alueella varsinaista malminetsintää, alueiden maanomistajille ei tulla maksamaan malminetsintäkorvauksia. 

Niiden alueiden osalta, joissa tutkimustyö päättyy, yhtiö luovuttaa kertyneen tutkimustiedon Tukesille. Tieto päätyy tätä kautta osaksi GTK:n avointa malminetsintää koskevaa tietoa. 

 

Lisätiedot: 

Jussi Lähde
Vastuullisuus ja viestintä
Latitude 66 Cobalt Oy
Puhelin: 040 594 4444, sähköposti: jussi@lat66.com 

 

Malminetsintäluvat, joista Latitude 66 Cobalt luopuu: 

ML2019:0043 Haarakumpu 2, Posio: 714,73 ha 

ML2018:0085 Pattasoja 1, Kuusamo: 250,21 ha 

ML2018:0100 Niemelä, Salla: 846,31 ha 

ML2020:0052  Salla eteläinen, Salla: 1864,08 ha 

ML2017:0128  Rintajärvi, Kuusamo: 1907,37 ha 

 

Malminetsintäluvat, joiden aluetta Latitude 66 Cobalt pienentää:  

ML2018:0099  Kivivaara, Posio: 92,28 ha (aiemmin 244,69 ha) 

ML2019:0046  Kuohusuo, Kuusamo: 606,65 ha (aiemmin 924,78 ha) 

ML2018:0087  Maaninkavaara 1, Kuusamo: 288,52 ha (aiemmin 392,24 ha) 

ML2019:0047  Maaninkavaara 2, Kuusamo: 179,98 ha (aiemmin 693,17) 

ML2018:0101  Vilkaslampi, Kuusamo: 189,03 ha (aiemmin 593,76) 

 

Karttaan on merkitty Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa sijaitsevat malminetsintälupa-alueet, joista Latitude 66 Cobalt on luopunut.

 

Karttaan on merkitty Kuusamossa ja Posiolla sijaitsevat malminetsintälupa-alueet, joita Latitude 66 Cobalt on pienentänyt.

 

Tarkemmat kartat pienennetyistä lupa-alueista:

ML2018:0099  Kivivaara, Posio: 92,28 ha (aiemmin 244,69 ha) 

ML2019:0046  Kuohusuo, Kuusamo: 606,65 ha (aiemmin 924,78 ha) 

ML2018:0087  Maaninkavaara 1, Kuusamo: 288,52 ha (aiemmin 392,24 ha) 

ML2019:0047  Maaninkavaara 2, Kuusamo: 179,98 ha (aiemmin 693,17) 

ML2018:0101  Vilkaslampi, Kuusamo: 189,03 ha (aiemmin 593,76) 

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.