Kobolttiklusteri

 

Kokkolassa toimiva Freeport Cobalt Oy työllistää 420 henkilöä ja on maailman suurin koboltinjalostamo. Se tuottaa yli 10% maailman koboltista ja käyttää tällä hetkellä pääasiassa Kongon Demokraattisesta Tasavallasta tuotavaa raaka-ainetta.

Terrafame on ilmoittanut aloittavansa nikkelituotannossa sivuvirtana saatavan koboltin jatkojalostamisen Sotkamossa. Nornickel Harjavallassa tuottaa osana nikkelinjalostusprosessia kobolttisulfaattia.

Suomi on maailman mitassa hyvin merkittävä koboltin jalostaja. Suomessa tuotettu koboltti edustaa kuitenkin vain hyvin pientä osaa täällä jalostettavasta koboltista.

Suomi on yhdessä monien muiden maiden kanssa tavoitellut kansainvälistä autoteollisuutta palvelevan akkutehtaan sijoituspaikkaa. Uskomme että suomalainen kobolttia tuottava kaivostoiminta ja koboltin jalostusosaaminen ovat tärkeitä kilpailutekijöitä puhtaamman liikenneteknologian yritystoiminnassa.

Näemme suomalaisen koboltin arvon niin autoteollisuudelle kuin kuluttajille nousevan entisestään, mikäli kansainväliset sopimukset aikanaan johtavat akuissa käytettyjen mineraalien alkuperäismerkintöihin.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Säteilyturvakeskus (STUK) nauttivat kaivosalalla poikkeuksellisen korkeaa kansainvälistä arvostusta. Lisäksi Suomessa on pitkät perinteet kemian alan osaamiselle, niin tieteelliselle tutkimukselle kuin yritystoiminnalle. Tämä luo pohjaa suomalaisen kobolttiklusterin luomiselle.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.