Eettiset ongelmat

 

Valtaosa maailman koboltista tulee maista, joiden kaivostoiminnassa on mittavia työntekijöiden oikeuksiin ja ympäristönsuojeluun liittyviä ongelmia. Muun muassa Amnesty International -järjestö on julkaissut kattavan raportin aiheesta.

”Olen työstäni johtuen tutustunut kaivostoiminnan hirveimpiin ongelmiin Afrikan kaivoksilla. Olen itse nähnyt miten lapset käsittelevät myrkyllisiä kemikaaleja ja vieraillut kaivoksilla joissa on tapahtunut kymmenien työntekijöiden kuolemaan johtaneita onnettomuuksia”, Latitude 66 Cobaltin hallituksen jäsen Russell Delroy kertoo.

Delroyn mukaan sijoittaminen suomalaiseen kaivosteollisuuteen on yhtiöltä selkeä arvovalinta. ”Meille on ollut tarjolla mahdollisuuksia sijoittaa afrikkalaiseen kaivosteollisuuteen. Sitä emme ole kuitenkaan halunneet tehdä. En usko että esimerkiksi autoteollisuuden suuret yritykset ovat millään tavalla tyytyväisiä nykytilanteeseen”, Delroy miettii.

Delroy näkee kansainvälisen kaivostoiminnan muuttuvan uusien päättäjäsukupolvien myötä. ”Tekopyhyyden ja tietämättömyyden aika väistyy. Mineraalien alkuperästä ja tuotanto-olosuhteista keskustellaan koko ajan enemmän ja vakavammin. Tämä johtaa muutokseen sillä kuluttajat ovat lopulta yksi tärkeimmistä päättäjäryhmistä.”

Delroyn mielestä suomalainen lainsäädäntö ja viranomaistyö varmistavat sen että kaivostoimintaa harjoittava yhtiö voi myydä tuotteittaan kansainvälisille markkinoille arvostettuna toimijana. ”Lainsäädännön noudattamisen lisäksi kaivosteollisuuden on opittava työskentelemään siten että paikallisyhteisöt ovat mukana kaivostoiminnan suunnittelussa. Näiden käytäntöjen jatkuva kehittäminen on keskeinen osa toimintaamme.”

ylös ylös2
Sivun
alkuun.