Vastuullinen kaivoskeskustelu käydään tosiasioissa pysyen

23.3.2018

Koillissanomat julkaisi 20.3. Kitkan viisaat r.y.:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan allekirjoittaman mielipidekirjoituksen otsikolla ”Juomasuon ja Maanin­ka­vaaran uraa­ni­mal­mi­oita ei tule avata kullan tai koboltin varjolla”.

Kirjoituksessa Kitkan viisaat r.y.:n edustajat esittävät, että Latitude 66 Cobalt Oy olisi yksi ja sama yhtiö kuin aiemmin alueella toiminut Dragon Mining / Kuusamo Gold -yhtiö. Kirjoittajien mukaan heidän väitteensä todistaa se, että ” on kaup­pa­re­kis­te­rin mu­kaan (kyseessä on) sama yh­tiö kuin Dra­gon Mi­nin­gin Kuu­sa­mo Gold”. Yhdistyksen mukaan kyse on ”harhaanjohtamisesta”.

Väite ei pidä paikkaansa. Sekä väitteen esittäjän että sen julkaisijan tiedossa on, että kaivospiirien omistajanvaihdos on toteutettu yrityskaupalla. Asia on kerrottu avoimesti ja uutisoitu muun muassa Koillissanomissa. Yhtiön omistus, hallitus ja operatiivinen johtoryhmä ovat vaihtuneet, eikä Latitude 66 Cobalt Oy:llä ole mitään yhteistä toimintaa Pirkanmaalla kultakaivoksia operoivan Dragon Miningin kanssa.

Latitude 66 Cobalt Oy ja Finnkallio Oy eivät myöskään ole ”saman yhtiön bulvaaneja” kuten kirjoituksessa väitetään. Olemme Finnkallion kanssa kohteliaissa väleissä, mutta kilpailijoita keskenämme.

Olemme törmänneet useissa eri yhteyksissä väitteeseen, jonka mukaan Latitude 66 Cobalt Oy:n perimmäisenä tavoitteena olisi uraanikaivoksen perustaminen. Sekä Latitude 66 Cobaltin että Koillissanomien 21.3. julkaiseman professori Heiskasen näkemyksen mukaan, alueen uraanipitoisuus ei ole taloudellisesti hyödynnettävällä tasolla.

Uraaniin liittyvissä asioissa Turvatekniikan keskus TUKES ja Säteilyturvakeskus STUK ovat ratkaisevassa roolissa kaivoksen lupaprosessissa. Näiden tahojen tehtävänä on ympäristölupavaiheessa omalla asiantuntemuksellaan arvioida kaivoshanke ja sen turvallisuus.

Yhdistys tuo kirjoituksessaan esiin laajasti alueen luontoarvoja ja niiden merkitystä niin alueen asukkaille kuin elinkeinoille. Olemme tavanneet alkuvuoden aikana yhdessä ympäristöalan asiantuntijoiden kanssa sidosryhmiä Kuusamossa ja Posiolla, myös luonnonsuojelijoita. Näissä keskusteluissa eri tahojen esiin tuomat huomiot ovat meille hyvin arvokasta tietoa. Me huomiomme ne tarkasti toiminnan suunnittelussa.

Toteuttamamme uudenlainen toimintatapa, jossa ensin kuunnellaan ja sen jälkeen suunnitellaan, on näkemyksemme mukaan uuden kaivoslain hengen mukainen. Aikaisemmin on aloitettu tekemällä teknis-taloudelliset suunnitelmat ja vasta sen jälkeen on järjestetty kuulemiset. Myöhäisemmissä kuulemisissa saadut muutosehdotukset on usein jätetty huomioimatta, koska muutokset siinä vaiheessa olisivat tulleet liian kalliiksi toteuttaa. Tällainen toiminta on ollut vahingollista niin kaivostoiminnan hyväksyttävyydelle kuin yhteensopivuudelle luontoarvojen sekä muiden elinkeinojen kanssa. Me uskomme valitsemamme toimintatavan johtavan kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputuloksen.

Juuri tällaista marssijärjestystä ja aktiivista vuorovaikuttamista on Kuusamossa käydyssä kansalaiskeskustelussa viimeisen vuosikymmenen aikana toivottu ja vaadittu. Meidän toteuttamaan etenemisjärjestykseen kuuluu myös se, että kaikkiin teknisiin tai taloudellisiin kysymyksiin ei vielä tässä vaiheessa ole vastauksia. Kaivosten toimintakonseptin suunnittelutyölle on annettava hyvin ja perusteellisesti tehtävän työn vaatima aika.

Paras tapa vaikuttaa kaivostoimintaan on avoin ja rakentava keskustelu. Vastuullisesti toimiva kaivosyhtiö kuuntelee ja huomioi saadun palautteen suunnitelmissaan sekä tuotantovaiheessaan. Näin toimimalla maahamme syntyy parempia kaivoksia ja vastuullisempaa kaivostoimintaa.

Latitude 66 Cobalt Oy
toimitusjohtaja
Thomas Hoyer

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.