Tutkimusprojekti auttoi valitsemaan tehokkaimmat malminetsintätekniikat

23.3.2021

Latitude 66 Cobalt on saanut päätökseen Business Finlandin rahoittaman BATCircle -konsortion työhön liittyvän ensimmäisen tutkimushankkeen. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ne kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, joiden avulla voidaan paikantaa kallioperän kannattavan kaivostoiminnan mahdollistavia kobolttiesiintymiä.

Hankkeessa tutkittiin useita tunnettuja kobolttiesiintymiä Kuusamossa ja Posiolla kallioperän magneettisen johtavuuden, sähkönjohtavuuden, sähkönvarauskyvyn sekä kemiallisten ominaisuuksien osalta.

 

Tutkimusprojekti antoi tärkeää tietoa siitä, mitkä tekijät parhaalla mahdollisella tavalla antavat viitteitä kobolttiesiintymistä ja mitkä tutkimusmenetelmät soveltuvat Kuusamon liuskevyöhykkeellä sekä muilla vastaavan kaltaisilla geologisilla vyöhykkeillä tehtävään malminetsintään.

– Tutkimus vahvisti geologitiimimme käyttämien elektromagneettisten malminetsintätekniikoiden soveltuvan erinomaisesti Kuusamon liuskevyöhykkeen tutkimuksiin. Tehtävä tutkimustyö voi aikanaan nopeuttaa malminetsintää merkittävästi. Tulokset voivat ennen kaikkea vähentää sellaisia varauksia ja malminetsintälupahakemuksia, jotka myöhemmin osoittautuvat turhiksi, toimitusjohtaja Thomas Hoyer toteaa.

 

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 120 000 euroa, josta Business Finlandin myöntämän rahoituksen osuus oli 60 000 euroa. Latitude 66 Cobaltin tavoitteena on jatkaa tutkimusmenetelmien kehittämistä osana BATCircle-konsortion työtä.

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä, 040 594 4444 tai jussi@lat66.com

 

Business Finlandin uutiskirje BATCircle-konsortiota koskien 1.3.2019:
Lisää kierrätystä ja miljardiluokan bisnestä akkualalle – Business Finland

Aalto-yliopiston englanninkieliset BATCircle -sivut:
BATCircle official (aalto.fi)

ylös ylös2
Sivun
alkuun.