Tukes myönsi Juomasuon kaivospiirille viiden vuoden jatkoajan

29.4.2022

Kaivostoiminnan valvova viranomainen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, on myöntänyt Latitude 66 Cobaltin Kuusamon Juomasuon kaivospiirille yhtiön hakeman kaivospiirin raukeamisen lykkäyksen.

Käytännössä tämä antaa yhtiölle viiden vuoden lisäajan kehittää kaivostoimintaa kaivospiirin alueella. Viiden vuoden ajanjakso alkaa siitä hetkestä, kun Tukesin päätös saa lainvoiman eli mahdolliset päätöstä koskevat valitukset on käsitelty.

Tukesin tekemän päätöksen edellytyksenä on ollut se, että yhtiö on tehnyt aktiivista kaivostoiminnan suunnittelua tukevaa geologista tutkimustyötä vuodesta 2018 ja kaivospiirin alueen maanomistajat tukevat kaivostoimintaan tähtäävien tutkimusten jatkamista.

Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyer on päätökseen tyytyväinen.

– Olemme alusta lähtien tienneet, että yhtiön hakemus täyttää lainsäädännön asettamat edellytykset jatkoajan myöntämiselle. Olemme olleet asian suhteen rauhallisin mielin, Hoyer toteaa.

Hoyerin mukaan Juomasuon kaivoshankkeeseen kohdistuu kasvavaa kansainvälistä mielenkiintoa.

– Juomasuon kaivospiirin malmio on EU-alueen neljänneksi suurin tunnettu kobolttimalmio ja merkittävistä malmioista pitoisuudeltaan korkein. Koboltin saatavuus on eurooppalaisen teollisuuden ja huoltovarmuuden kannalta kriittinen kysymys. Tämä aletaan ymmärtää kaikissa eurooppalaisissa hallituksissa, Hoyer kertoo.

 

Juomasuon metallurgisten testien tulokset lupaavia

Latitude 66 Cobalt jatkaa Juomasuon kaivospiirin geologisia kairaustutkimuksia ensi viikolla. Yhtiö on tehnyt Juomasuon malmioon liittyen myös metallurgisia testejä, joiden tulokset kertovat siitä, kuinka paljon malmion koboltista ja kullasta saadaan talteen teollisessa prosessissa.

Metallurgisten testien tulokset vaikuttavat osaltaan kaivostoiminnan ja prosessoinnin suunnitteluun. Metallurgiset testit on tehnyt australialainen Strategic Metallurgy Pty Ltd.

Tähänastisten tutkimusten mukaan Juomasuon malmiosta voidaan tuottaa suomalaisen jalostusteollisuuden edellyttämää 4 % kobolttikonsentraattia siten, että malmion louhitusta koboltista voidaan hyödyntää 74 %. Jatkotutkimusten myötä on mahdollista, että taloudellisesti hyödynnettävissä olevan koboltin osuus tulee kasvamaan.

Kullan osalta hyödynnettävissä olevan mineraalin osuus on 87–94 %. Kulta voidaan tuottaa joko kultakonsentraatiksi tai kiinteäksi kultametalliksi.

– Tutkimukset osoittavat, että pystymme tuottamaan kobolttia, jota suomalainen ja eurooppalainen teollisuus tarvitsevat. Tämä on luonnollisesti tärkeä virstanpylväs omassa työssämme, mutta myös vastaus eri tahoille, jotka ovat kiinnostuneita tulevan kaivostoimintamme tuotteista, Hoyer kertoo.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Jussi Lähde
040 594 4444, jussi@lat66.com
vastuullisuus ja viestintä
Latitude 66 Cobalt Oy

 

Tukesin päätös 28.4.2022

 

Latitude 66 Cobaltin tiedote Juomasuon varantoarviosta 17.3.2021:
Latitude 66 Cobalt Latitude 66 Cobaltin varantoarvio: Juomasuo Euroopan neljänneksi suurin tunnettu kobolttiesiintymä – Latitude 66 Cobalt (lat66.com)

 

Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyer

ylös ylös2
Sivun
alkuun.