Tukes julkaisi Juomasuon kaivospiiriä koskevan kuulutuksen

31.3.2021

Kaivosviranomaisena toimiva Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on julkaissut Latitude 66 Cobalt Oy:n Juomasuon kaivospiiriä koskevan kuulutuksen. Kuulemisasiakirja liittyy kaivospiirin kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseen sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisiin määräyksiin.

 

Kuulutus liittyy kaivoslain 68 §:n määrittämään prosessiin:

Lupaviranomaisen on päätettävä, että kaivoslupa raukeaa, jos luvanhaltija ei ole kaivosluvassa annetussa määräajassa aloittanut kaivostoimintaa tai ryhtynyt muuhun sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen kaivostoimintaan.

 

Mielipiteet ja muistutukset kuulemisasiakirjasta voi lähettää 3.5.2021 mennessä lupatunnus KL2019:0005 mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi tai sähköisesti osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi.

 

Kuulutusasiakirjat ovat nähtävänä 3.5.2021 saakka Tukesin verkkosivuilla osoitteessa:
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat

Latitude 66 Cobalt Oy on 28.2.2021 päivittänyt alun perin 30.4.2019 Tukesille toimittamansa aihetta koskevan hakemuksen. Hakemus löytyy yllä olevan linkin kautta osana kuulutusasiakirjoja sekä tästä.

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde
puhelin 040 594 4444
sähköposti jussi@lat66.com
vastuullisuus ja viestintä
Latitude 66 Cobalt Oy

ylös ylös2
Sivun
alkuun.