Tukes hyväksyi seitsemän Latitude 66 Cobaltin malminetsintälupahakemusta Kuusamossa, kolme Posiolla ja neljä Sallassa

4.4.2023

Malminetsinnän lupaviranomainen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, on hyväksynyt malminetsintäluvat seitsemälle Latitude 66 Cobalt Oy:n Kuusamossa sijaitsevalle tutkimusalueelle, kolmelle Posiolla sijaitsevalle tutkimusalueelle sekä neljälle tutkimusalueelle Sallassa. 

Tukes myönsi malminetsintäluvat neljäksi vuodeksi. Malminetsintäluvat tulevat lainvoimaisiksi joko valitusajan päätyttyä tai kun mahdolliset niitä koskevat valitukset on käsitelty. Malminetsintäkorvausten kertyminen ja maksaminen maanomistajille alkaa lupapäätösten tultua lainvoimaisiksi.  

– Lupien hyväksyminen on tärkeä virstanpylväs Kuusamon liuskevyöhykkeen geologisissa tutkimuksissa. Tukes on saanut lisäresursseja lupahakemusten käsittelyyn ja tämä alkaa näkyä hakemusten joutuisampana käsittelynä. Tämä on tärkeää suomalaisen akkuklusterin rakentamiselle, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde toteaa. 

Lähteen mukaan alueita koskevien geologisten tutkimusten aikataulun suunnittelu alkaa, kun päätöksiä koskeva valitusaika on päättynyt. 

 

– Mahdolliset valitukset lykkäävät paitsi tutkimustyötä ja sen tuloksia myös maanomistajille maksettavien korvausten alkamisajankohtaa. Toivottavasti tulevassa hallitusohjelmassa huolehditaan oikeuslaitoksen resursseista siten, että valitukset etenevät käsittelyyn huomattavasti nykyistä nopeammin, Lähde toteaa. 

Lähde katsoo että valitusten käsittelyn viipyminen oikeusasteissa ei ole yhdenkään tahon etu. 

– Niin alueen maanomistajat, valitusten tekijät, alueen kunnat, kuin myös malminetsintää tekevät yhtiötkin ansaitsevat saada nykyistä nopeammin tiedon siitä, antavatko valitukset aihetta päätösten uudelleenarviointiin, Lähde toteaa. 

Latitude 66 Cobaltin vuodesta 2018 jättämiä malminetsintälupahakemuksia koskevat valitukset eivät ole toistaiseksi johtaneet Tukesin tekemien päätösten kaatumiseen oikeusasteissa. 

 

Malminetsintä kaikilla nyt lupapäätöksen saaneilla alueilla kohdistuu erityisesti kobolttiin, kupariin ja kultaan. 

Kuusamon lupa-alueiden yhteenlaskettu koko on noin 3800 hehtaaria. Alueiden maanomistajille maksettavat vuotuiset malminetsintäkorvaukset ovat noin 76 000 euroa. Maanomistajatahoja alueilla on yhteensä 197.  Kuusamon malminetsintälupa-alueet ovat nimiltään Kuohusuo, Kuusamo pohjoinen, Kuusamo pohjoinen 2, Maaninkavaara 1, Maaninkavaara 2, Vilkaslampi ja Pattasoja 1. Alueet sijaitsevat Kuusamon pohjoisosassa.  

Posion lupa-alueiden yhteenlaskettu koko on noin 986 hehtaaria. Alueen maanomistajille maksettavat vuotuiset malminetsintäkorvaukset ovat noin 19 700 euroa. Maanomistajatahoja alueilla on yhteensä 91. Posion malminetsintälupa-alueet ovat nimiltään Haarakumpu 2, Kivivaara ja Valkamalahti.  

Sallan lupa-alueiden yhteenlaskettu koko on noin 3694 hehtaaria. Alueen maanomistajille maksettavat vuotuiset malminetsintäkorvaukset ovat noin 73 880 euroa. Maanomistajatahoja alueilla on yhteensä 161. Sallan malminetsintälupa-alueet ovat nimiltään Pattasoja 2, Kalliolampi, Niemelä ja Salla eteläinen. 

 

Latitude 66 Cobalt lähettää kirjeen kyseisten alueiden maanomistajille lähiviikkojen aikana. Kirjeessä kerrotaan tarkemmin muun muassa malminetsintätyön eri vaihesta ja maanomistajille maksettavista korvauksista. 

Kaikki lupapäätökset ovat luettavissa kokonaisuudessaan Tukesin sivustolla osoitteessa https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset.  

 

Lisätiedot: 

Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä
jussi@lat66.com
040 594 4444

 

Karttaan on merkitty Tukesin hyväksymät malminetsintälupa-alueet Kuusamossa.

Karttaan on merkitty Tukesin hyväksymät malminetsintälupa-alueet Posiolla.

 

Karttaan on merkitty Tukesin hyväksymät malminetsintälupa-alueet Sallassa.

 

Latitude 66 Cobalt Oy:n vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaa Jussi Lähde.

 

Pohjamoreeninäytteenotto on yksi malminetsintäluvan mahdollistamista geologisista tutkimuksista. Kuvassa Juho Kaunisvaara Moreenityö Mäcklin Oy:ltä ottaa moreeninäytteitä Posion Maaninkavaarassa tammikuussa 2022. 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.