Tukes hyväksyi Latitude 66 Cobaltin Posion Maaninkavaaran malminetsintälupahakemukset

27.4.2021

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 23.4. hyväksynyt kolme Latitude 66 Cobaltin malminetsintälupahakemusta. Posion Maaninkavaaran alueen lupa-alueiden (Haarakumpu 1, Haarakumpu A ja Haarakumpu B) yhteenlaskettu koko on 907,48 hehtaaria.

Tukes myönsi malminetsintäluvat neljäksi vuodeksi. Malminetsintäluvat tulevat lainvoimaisiksi joko valitusajan päätyttyä tai kun mahdolliset valitukset on käsitelty. Malminetsintäkorvausten maksaminen maanomistajille alkaa päätösten tultua lainvoimaisiksi.

 

– Lupien myöntäminen tuli kannaltamme erinomaiseen aikaan. Yhtiön toiminta on laajentunut ja toukokuussa vahvuuteen liittyy kolme uutta vakituista geologia. Tulevan kesäkauden aikana yhtiö työllistää myös kuusi kenttägeologia sekä muutamia paikallisia geologitiimien tukitoimintoihin, Latitude 66 Cobaltin viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava Jussi Lähde kertoo.

Lähteen mukaan alueella tehtävien geologisten tutkimusten tarkempi suunnittelu alkaa, kun malminetsintäluvat saavat lainvoiman. Yhtiö tulee järjestämään alueella yleisötilaisuuden kansallisten koronarajoitusten päätyttyä.

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde, 040 594 4444, jussi@lat66.com

Malminetsintälupa-alue Haarakumpu 1

 

Malminetsintälupa-alue Haarakumpu A

 

Malminetsintälupa-alue Haarakumpu B

 

Päätökset 23.4.2021 ovat kokonaisuudessaan luettavissa Tukesin sivustolla. Suorat linkit päätöksiin:

ML2018:0098 Haarakumpu 1

ML2020:0008 Haarakumpu A

ML2020:0018 Haarakumpu B

ylös ylös2
Sivun
alkuun.