Tukes hyväksyi Latitude 66 Cobaltin malminetsintälupahakemuksia Kuusamossa

23.11.2022

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 22.11.2022 hyväksynyt kuusi Latitude 66 Cobaltin malminetsintälupahakemusta.

Läntisessä Kuusamossa sijaitsevien alueiden (Rintajärvi, Rintajärvi 2, Säynäjävaara, Ollinsuo 2, Isosomeronhauta 1 ja Peurasuo) yhteenlaskettu koko on 3657 hehtaaria.

Tukes myönsi malminetsintäluvat neljäksi vuodeksi. Malminetsintäluvat tulevat lainvoimaisiksi joko valitusajan päätyttyä tai kun mahdolliset niitä koskevat valitukset on käsitelty.

Malminetsintäkorvausten kertyminen ja maksaminen maanomistajille alkaa päätösten tultua lainvoimaisiksi. Nyt malminetsintäluvan saaneiden alueiden maanomistajille maksettavien malminetsintäkorvausten yhteenlaskettu vuotuinen määrä on noin 74 000 euroa.

– Malminetsintä Ollinsuon voimassa olevalla lupa-alueella on tuottanut hyviä tuloksia ja geologiset tutkimukset kyseisellä alueella jatkuvat ensi vuonna. Nyt kyseessä olevat alueet sijaitsevat Ollinsuon tutkimusalueiden etelä- ja pohjoispuolella, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo.

 

Alueilla tehtävien geologisten tutkimusten suunnittelu alkaa, kun malminetsintäluvat saavat lainvoiman. Tuossa vaiheessa yhtiö järjestää myös tilaisuuksia ja tapaamisia alueen maanomistajien kanssa.

– Osa alueen maanomistajista on seurannut tarkoin Ollinsuolla tehtyjä tutkimuksia ja osallistunut aktiivisesti yleisötilaisuuksiimme. Toivomme että meihin ollaan yhteydessä aina, mikäli jokin malminetsintää tai yhtiömme toimintaa koskeva asia askarruttaa, Lähde toteaa.

Alueilla on yhteensä 183 maanomistajatahoa. Yhtiö on ilmoittanut Tukesin päätöksistä maanomistajille lähetetyllä kirjeellä.

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä
jussi@lat66.com
040 594 4444

 

Malminetsintälupapäätökset ovat luettavissa kokonaisuudessaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivustolla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

Malminetsintälupapäätös ML2018:0048 Ollinsuo 2

Malminetsintälupapäätös ML2017:0128 Rintajärvi

Malminetsintälupapäätös ML2018:0050 Isosomeronhauta 1

Malminetsintälupapäätös ML2019:0074 Säynäjävaara 

Malminetsintälupapäätös ML2021:0055 Rintajärvi 2

Malminetsintälupapäätös ML2021:0053 Peurasuo

 

Malminetsintälupa-alueet, joita koskevat lupahakemukset Tukes hyväksyi 22.11.2022, sijaitsevat Kuusamon länsiosissa.

Rintajärvi ja Rintajärvi 2 -malminetsintälupa-alueet

Säynäjävaara, Ollinsuo 2, Isosomeronhauta 1 ja Peurasuo -malminetsintälupa-alueet

 

Kaivosteollisuus ry:n vuonna 2021 laatima Malminetsintäopas antaa tietoa malminetsinnästä maanomistajille, kuntapäättäjille, alueen asukkaille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Opas on ladattavissa Kaivosteollisuus ry:n verkkosivustolla osoitteessa kaivosteollisuus.fi tai oheisesta kuvalinkistä.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.