Tukes hyväksyi Latitude 66 Cobaltin Juomasuon kaivospiirin lähialueen malminetsintäluvan Kuusamossa

1.9.2020

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt Kuusamon Käylässä Juomasuon kaivospiirin lähistössä sijaitsevan alueen malminetsintäluvan. Hangaslampi 1 -nimellä kulkevan alueen koko on 1313,59 hehtaaria. Alue sijaitsee kaivospiiriltä eteläsuuntaan, poispäin Kitkajoesta. Tukes myönsi malminetsintäluvan neljäksi vuodeksi.

– Lupapäätös on kahdella tapaa merkityksellinen. Se mahdollistaa Juomasuon malmion mahdollisen geologisen jatkumon tutkimisen. Toinen merkitys on malminetsintäluvan käsittelyn yhteydessä käyty lausuntoprosessi, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo.

Lähteen mukaan lausuntoprosessissa käytiin läpi suuri määrä erilaisia väitteitä, joita Pohjois-Kuusamon alueen geologiasta sekä malminetsinnän vaikutuksista on viimeisten vuosikymmenten aikana eri tahoilta esitetty. Yhtiö antoi Tukesille seikkaperäisen vastineen jätettyihin muistutuksiin ja mielipiteisiin liittyen.

– On tärkeää, että Tukes on punninnut esitetyt näkemykset päätöksenteon yhteydessä. Omassa vastauksessamme keskityimme geologisten faktojen esilletuontiin. Jatkamme myös geologian kurssien järjestämistä toiminta-alueillamme sen jälkeen, kun koronatilanne sen sallii, Lähde kertoo.

 

Yhtiö käynnistää alueen malminetsinnän aikataulun suunnittelun siinä vaiheessa, kun malminetsintälupa on saanut lainvoiman.

– Odotamme rauhassa, että päätös saa lainvoiman. Prosessiin kuuluu normaali valitusaika. Mahdollisten valitusten vaikutus ulottuu lähinnä maanomistajiin. Maanomistajakorvausten maksaminen alkaa vasta mahdollisten valitusten käsittelyn ja päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen, Lähde muistuttaa.

 

Malminetsintä tuo työtä ja palveluille kysyntää

Latitude 66 Cobalt teki tammi-huhtikuussa 2020 noin kolme kuukautta kestäneen kairausohjelman Kuusamon, Posion ja Sallan alueella. Tuona aikana kairattiin 23 reikää, joista osa Juomasuon kaivospiirin alueelle.

– Kairausohjelman kuukausikustannukset ovat noin 250 000 euroa. Suuri osa tuosta rahasta jää Koillismaalle tai lähialueille. Teiden avaaminen ja jatkuva auki pitäminen talvikaudella, kairauspaikkojen teettäminen sekä niiden ennallistaminen, majoitukset ja ympärivuorokautisen toiminnan ruokahuolto – kaikki tämä tulo jää alueelle, Lähde kertoo.

Lähteen mukaan yhtiö käyttää aina mahdollisuuden tullen myös paikallista työvoimaa.
– On erinomaista, että esimerkiksi Itä-Lapin kuntayhtymän ILPO-hanke on johtamassa sekä yritysten että malminetsinnästä kiinnostuneiden työnhakijoiden koulutuksiin, Lähde pohtii.

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde, 040 594 4444, jussi@lat66.com

 

Koko päätös ML2019:0050 27.8.2020 liitteineen on luettavissa Tukesin sivustolla.

 

Malminetsintälupa-alue Hangaslampi 1

ylös ylös2
Sivun
alkuun.