Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n nimissä levitetään valheellisia tietoja

11.6.2021

Latitude 66 Cobalt on saanut yhteydenottoja 10.6. useissa sosiaalisen median keskusteluryhmissä esitetyistä yhtiön toimintaa koskevista väitteistä. Facebook-ryhmissä väitteitä esitetään julkaisijanimellä ”Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry”. Latitude 66 Cobalt on 10.6. tiedustellut Suomen luonnonsuojeluliitolta, onko kyseessä liiton toimintaan liittyvä viestintä vai käyttääkö jokin taho liiton nimeä ja arvovaltaa hyväkseen.

Viestissä esitetään lukuisia valheellisia väitteitä. Samoja väitteitä on esitetty Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnalle liittyen yksityisen yrityksen hakemaan kiviaineksen ottoa ja murskaamista koskevaa ympäristö- ja maa-aineslupaa.

Osa väitteistä koskee Latitude 66 Cobaltia. Samassa yhteydessä esitetään paikkaansa pitämättömiä väittämiä malminetsintää koskevasta lainsäädännöstä.

 

Julkaistuissa teksteissä väitetään, että lupa-alue sijaitsisi Latitude 66 Cobalt Oy:n ”karenssissa olevalla varausalueella”. Väite ei pidä paikkaansa.

Lupahakemusalue sijaitsee suojavyöhykkeellä, jonka alueella yhtiö ei varausaikana ole tehnyt malminetsintään liittyvää selvitystyötä. Yhtiö on ilmoittanut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille, ettei se tee malminetsintää 500 metriä lähempänä Oulankajokea, ja toimittanut 17.12.2018 Tukesille suojavyöhykkeitä koskevan kartan.

 

Julkaistuissa teksteissä väitetään, ettei Latitude 66 Cobaltilla olisi mahdollisuutta niin halutessaan toimia mainitulla alueella ja että yhtiö pyrkisi tästä syystä käyttämään valituksen kohteena olevaa yritystä bulvaaninaan. Väite ei pidä paikkaansa.

Mikäli yhtiöllä olisi halu tehdä mainitulla alueella kairaustutkimuksia, joiden pohjalta kiviainesta ja sen metallurgiaa voisi tutkia, yhtiö voisi yksinkertaisesti olla yhteydessä alueen maanomistajiin ja pyytää heiltä siihen lupaa. Väite siitä, että karenssijärjestelmä estäisi tämän ei pidä paikkaansa.

 

Suomen Luonnonsuojeluliitto ei ole ollut yhteydessä Latitude 66 Cobalt Oy:n henkilöstöön varmistaakseen julkaistussa tekstissä esitettyjä väitteitä.  Latitude 66 Cobaltin näkökulmasta esitetyt väitteet eivät ole Suomen luonnonsuojeluliiton arvojen mukaisia eivätkä kunniaksi liiton tekemälle pitkäaikaiselle järjestötyölle Suomen luonnon hyväksi.

 

Lisäys kello 11:36

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n piirihallituksen puheenjohtaja on vahvistanut Latitude 66 Cobaltille, että kyse on yhdistyksen viestinnästä ja yhdistyksen työntekijän tekemästä julkaisusta.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.