Säteilyturvakeskus tutki Juomasuon kaivospiirin Latitude 66 Cobaltin toimeksiannosta. Alueen säteilytasot ovat normaaleja.

28.11.2019

Latitude 66 Cobalt on teettänyt elokuussa 2019 Säteilyturvakeskus STUK:lla Juomasuon kaivospiirin alueen säteilytasojen mittaukset. Tutkimuksessa käytiin läpi koko kaivospiirin alue mukaan lukien alueella sijaitseva 1990-luvulla kaivettu koelouhos.

”Juomasuon ja Hangaslammen alueella suoritettu säteilykartoitus osoitti, että kokonaisuudessaan alueen säteilytasot ovat normaalit”, todetaan tutkimuksen yhteenvedossa.

– Tutkimuksen teettäminen Säteilyturvakeskuksella tuli ajatuksena esiin paikallisten asukkaiden ja maanomistajien kanssa käydyissä keskusteluissa. Ihmisillä on tarve saada puolueetonta asiantuntijatietoa erilaisten väitteiden sijaan, yhtiön viestinnästä vastaava Jussi Lähde kertoo.

Vuonna 2018 alueella toimintansa aloittanut Latitude 66 Cobalt on tehnyt kaivospiirin alueella ennallistamistöitä ja tänä kesänä koelouhoksen ympärille rakennettiin poroaita.

Yhtiö kehittää Juomasuon alueelle kobolttia ja kultaa tuottavaa kaivosta. Yhtiö hakee parhaillaan Tukesilta malminetsintälupaa kaivospiirin lähialueille.

Liitteet:
STUK: Annosnopeuskartoitus Kuusamon Juomasuon alueella
Valokuva Juomasuon kaivospiirin alueelta, vapaa käyttöoikeus

ylös ylös2
Sivun
alkuun.