Säteilyturvakeskus STUK teki tarkastuksen Posion Soukkavaarassa sekä Kuusamon Käylässä ja Juomasuon kaivospiirillä

27.9.2022

Säteilyturvakeskus STUK suoritti keskiviikkona 7.9. tarkastuksen Latitude 66 Cobaltin geologisen työn toimipisteissä Posiolla ja Kuusamossa sekä Kuusamon Käylässä sijaitsevalla Juomasuon kaivospiirillä. Tarkastus on osa STUK:n viranomaisvalvontaa. Tarkastuksen tavoitteena oli tarkistaa, että yhtiön viranomaiselle ilmoittamat mittaustulokset pitävät paikkansa.

STUKin tarkastuskertomuksen mukaan ”mitatut annosnopeudet vastaavat kaikissa kohteissa valtakunnallisen taustasäteilyn tasoa Suomessa”. Tarkastuskertomuksen mukaan yhtiöllä on ”kattavat työsuojeluohjeet koskien malminetsinnän säteilyturvallisuutta” ja ”tarkastuksessa ei havaittu luonnonsäteilylle altistavan toiminnan säteilyturvallisuuteen liittyviä puutteita”.

 

Yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde pitää virkavastuulla tehdyn tarkastuksen tuloksia tärkeinä myös muille tahoille kuin yhtiölle ja sen työntekijöille.

– Juomasuon malmion ominaisuuksista ja kaivospiirin alueesta on hetkittäin esitetty väitteitä, jotka eivät ole millään tavoin linjassa sen paremmin omien tutkimustemme kuin nyt tehdyn tarkastuksen tulosten kanssa. Virkavastuulla tehtyjen mittausten tulokset ovat tärkeää tietoa alueen asukkaille, maanomistajille ja eri elinkeinoille, Lähde toteaa.

 

Tutustu tästä STUK:n tarkastuspöytäkirjaan

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä
jussi@lat66.com
040 594 4444

 

Kairasydänten analysointia Posion Soukkavaaran geologisella tutkimusasemalla. Loggauspöydän äärellä geologit Aaron Davies ja Loïc Salesses sekä professori Steffen Hagemann.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.