Sallan varausalueen karttoja

1.6.2021

Julkaisemme ohessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin Latitude 66 Cobalt Oy:lle myöntämän malminetsintään liittyvän varausalueen tarkemmat kartat.

 

Varausalueen kartat ovat nähtävissä myös Tukesin karttapalvelussa, mutta toivomme oheisten karttojen helpottavan varausalueen rajojen tarkastelua alueen maanomistajille, asukkaille, kesäasukkaille, eri elinkeinojen edustajille sekä muille asiasta kiinnostuneille tahoille.

 

Latitude 66 Cobalt ei tee varauksia tai malminetsintää luonnonsuojelualueilla tai Natura 2000 -alueilla. Mainittuihin alueisiin yhtiö jättää hakemuksissaan vähintään 500 metrin suojavyöhykkeen. Yhtiö on hakemuksissaan jättänyt Ounasvaaran, Pyhätunturin, Riisitunturin, Rukatunturin, Sallatunturin ja Yllästunturin ympärille suojavyöhykkeet. Suojavyöhykkeet koskevat myös laajoja järviä ja jokia sekä taajamia. Yhtiö ei tee varauksia tai malminetsintää saamelaisten kotiseutualueeksi määritellyllä alueella.

Karttoihin merkityillä alueilla on voimassa Tukesin myöntämä kaksivuotinen varaus. Alueella työskentelyä on kuvattu Tukesille tehdyssä hakemuksessa seuraavasti:

Ensimmäisenä vuonna kerätään alueesta olemassa olevaa kirjallisuus- ja analyysitietoa yhteen. Kesällä suoritetaan jokamiehen oikeudella tapahtuvaa geologista kartoitusta lähinnä jalkaisin metsässä kulkevien geologien voimin ja varmennetaan maastokäynneillä arkistotietojen paikkansapitävyyttä.

Toisena vuonna alueella tehdään maastokäyntejä ja kartoitusta jatketaan. Kartoitettua tutkimustietoa tulkitaan yhdessä arkistotietojen kanssa. Varausalan lopulla valitaan tarkempia tutkimuksia silmällä pitäen potentiaalisimmat kohteet jatkoon eli malminetsintälupahakemusvaiheeseen.

Edellä kuvatun lisäksi yhtiö tekee osalla varausalueista lentokoneella, helikopterilla tai lennokeilla tehtäviä kallioperän ominaisuuksia selvittäviä tutkimuksia. Näistä ilmoitetaan aina alueen maanomistajille etukäteen.

 

Osana varausajan työtä selvitämme sellaisia alueita, joissa varsinainen malminetsintä ei painavista syistä tule kysymykseen. Näitä syitä voivat olla joko elinkeinojen yhteensovittaminen, historialliset arvot, kulttuuriarvot tai luontoarvot. Mahdolliset malminetsintälupahakemusalueet valmistellaan geologisen tutkimustyön tulosten pohjalta ja siinä vaiheessa arvioidaan myös malminetsinnän sopivuus kyseisille alueille. Tätä koskevia näkemyksiä voi toimittaa yhtiölle koko varausajan, yhteyshenkilönä toimii Jussi Lähde.

 

Pyydämme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen jussi@lat66.com.
Yhteydenoton voi tehdä myös kirjeitse osoitteeseen Latitude 66 Cobalt Oy, Jussi Lähde, Asemakatu 41, 90100 OULU.
Puhelimitse yhteydenotot pyydetään numeroon 040 1244 246 arkisin kello 10 – 12 välisenä aikana.
Kyseinen liittymä on varattu vain varausalueisiin liittyviin yhteydenottoihin, eikä siihen vastata muuna aikana.

 

Varausalueen kartat:

 

Koko varausalueen kartta, numeroidut alueet viittaavat tarkempiin aluekarttoihin (alla).

 

Osa-alueen 1 kartta, varausalue Sallan kunnan alueella

 

Osa-alueen 2 kartta, varausalue Sallan kunnan alueella

ylös ylös2
Sivun
alkuun.