Posion Haarakummun kolme malminetsintälupaa saivat lainvoiman

20.3.2023

Latitude 66 Cobalt Oy:n kolme Posion Haarakummussa sijaitsevaa malminetsintälupaa ovat saaneet lainvoiman. Lupapäätöksistä oli valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta oikeus katsoi, ettei valitusluvan myöntämiseen ollut perusteita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin myöntämät luvat ovat voimassa neljä vuotta.

Haarakumpu 1, Haarakumpu A ja Haarakumpu B -nimiset lupa-alueet sijaitsevat Viitostien varressa Kuusamon ja Posion rajan pohjoispuolella. Lupa-alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 907,48 hehtaaria. Yhtiö on tutkinut alueen koboltti-kupari -esiintymää kairaustutkimuksin useamman vuoden ajan. Tutkimukset on tehty tähän asti maanomistajien luvalla.

Lupien lainvoimaisuus merkitsee myös maanomistajille maksettavien malminetsintäkorvausten maksatuksen alkua. Yhtiö tulee maksamaan kyseisten kolmen lupa-alueen maanomistajille vuosittain yhteensä 18 150 euroa malminetsintäkorvauksia. Maanomistajat tulevat saamaan Latitude 66 Cobaltilta lähiviikkojen aikana kirjeen maksusuorituksiin liittyen.

 

Luvituksen ja oikeuskäsittelyn hitaus ovat ongelma Euroopan omavaraisuudelle

 

– Kyseisiä alueita koskevat lupahakemukset on jätetty Tukesille vuosina 2018 ja 2020. Valitusten ja valituslupien käsittelyajat oikeusasteissa ovat seikka, johon suomalaisen yhteiskunnan tulee kiinnittää huomiota, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo.

Lähde muistuttaa, että energiamurrokseen ja vihreään siirtymään tarvitaan mineraaleja. Koboltti ja kupari ovat mineraaleina ratkaisevassa asemassa uusiutuvan energian hyödyntämisessä ja varastoinnissa. Suomi on noin 15 % osuudellaan maailman suurin Kiinan ulkopuolinen koboltin jalostaja. Lähes 90 % Suomessa jalostettavasta koboltista tuodaan Suomeen joko Kongosta tai Venäjältä.

 

– Luvitukseen ja valitusten käsittelyyn kuluva aika palvelee tällä hetkellä Kiinan ja Venäjän strategisia intressejä. Kyse on Suomen ja Euroopan osalta riippumattomuudesta suhteessa öljyntuotantomaihin ja Kiinan kontrolloimiin raaka-ainevirtoihin paitsi energiateollisuuden myös puolustusteollisuuden osalta, Lähde toteaa.

Lähde uskoo Euroopan unionin kriittisten materiaalien tarpeen vaikuttavan tulevan hallituksen ohjelmaan luvituksen ja valitusten käsittelyn jouduttamisessa. Hän ei esitä rajoituksia valitusoikeuteen, mutta toivoo oikeuslaitokselle lisää resursseja prosessien jouduttamiseen.

– Valtaosa valituksista tai valituslupapyynnöistä on sisällöltään sellaisia, ettei varsinainen valituksen käsittely vie kohtuutonta aikaa. Kohtuuttomuus alueen asukkaita, muita elinkeinoja, maanomistajia ja malminetsinnän tavoitteita kohtaan syntyy käsittelyjonoista, Lähde täsmentää.

 

Kaikista kolmesta lupapäätöksestä valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta oli hakenut Kansalaisten kaivosvaltuuskunta -niminen yhdistys. Yhden lupapäätöksen osalta valituslupaa oli hakenut lisäksi toisaalla Suomessa asuvien henkilöiden omistama maatalousyhtymä.

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä
jussi@lat66.com
040 594 4444

 

Lainvoiman saaneiden malminetsintälupien alueet on merkitty karttaan punaisella.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.