Latitude 66 Cobaltin Sallan malminetsintälupahakemukset etenivät kuulutusprosessiin

16.1.2023

Malminetsinnän lupaviranomaisena toimiva Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on kuuluttanut neljä Latitude 66 Cobalt Oy:n Sallassa sijaitsevaa malminetsintälupahakemusta.

Kalliolampi, Niemelä, Pattasoja 2 ja Salla eteläinen -nimiset lupahakemusalueet sijaitsevat Sallan kunnan eteläosassa. Malminetsintä kyseisillä alueilla kohdistuu kobolttiin, kupariin ja kultaan. Alueet kuuluvat laajempaan Kuusamon liuskevyöhykkeeksi kutsuttuun geologiseen vyöhykkeeseen. Geologian tutkimuskeskus GTK määritteli Kuusamon liuskevyöhykkeen yhdeksi Suomen kallioperän kobolttipotentiaalin kannalta keskeiseksi alueeksi vuonna 2020 julkaistussa raportissa (*).

– Alueilla on tähän mennessä kerätty maaperänäytteitä ja tehty geologista peruskartoitusta. Samalla on käyty läpi aluetta koskevaa historiallista tutkimustietoa. Tulosten pohjalta osaa lupahakemusalueista on pienennetty ja rajattu uudelleen, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo.

 

Latitude 66 Cobalt hakee malminetsintälupia alueille neljäksi vuodeksi. Kyseisenä aikana yhtiö tulee jatkamaan alueella näytteenottoa ja tekemään kallioperän ominaisuuksia koskevia mittauksia sekä ilmasta että maan pinnalta. Geologisesti kiinnostavimmilla alueilla tullaan keräämään pohjamoreeninäytteitä ja tulosten niin perustellessa, toteuttamaan myös kallioperäkairauksia.

– Malminetsintä on luonteeltaan poissulkevaa tutkimusta eli tutkimusten edetessä tutkittavat alueet pienenevät. Tutkittavan alueen rajausta tarkastellaan vuosittain ja poikkeuksetta tutkimusalueet pienenevät jo ensimmäisen neljän vuoden tutkimusjakson aikana, Lähde kertoo.

Mainittujen lupahakemusalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 3 649 hehtaaria. Maanomistajatahoja alueilla on yhteensä 175. Jokainen alueen maanomistaja saa osana kuulutusprosessia kirjeen Tukesilta.

 

Latitude 66 Cobalt lähettää alueiden maanomistajille kirjeen, jossa kerrotaan malminetsintätyöstä. Yhtiö järjestää myös tapaamisia tai verkkokeskusteluja maanomistajien kanssa. Kesäkuussa 2022 yhtiö postitti eteläisen Sallan kotitalouksiin ja yrityksiin kuulutusprosessia ja malminetsintää käsittelevän julkaisun.

Lähteen mukaan kuulutusvaihe on tärkeä osa maanomistajien ja muiden paikallisyhteisöjen kanssa käytävässä keskustelussa.

– Toivomme, että sekä maanomistajat että muut alueen asukkaat ovat meihin yhteydessä kaikissa askarruttavissa asioissa. Meille on tärkeää, että maanomistajat, alueen asukkaat, yritykset ja muut toimijat pääsevät esittämään kysymyksensä meille suoraan, Lähde muistuttaa.

Kuulutusprosessin yhteydessä alueen maanomistajilla, asukkailla sekä muilla toimijoilla on mahdollisuus lausua näkemyksensä lupahakemuksista. Tukes kysyy mielipiteet myös kunnalta, ELY-keskukselta ja paliskunnilta.

 

Malminetsintäkorvausten maksaminen alkaa, kun malminetsintälupa saa lainvoiman

Malminetsinnästä maksetaan maanomistajille vuotuinen malminetsintäkorvaus, joka on ensimmäisen neljän vuoden aikana 20 euroa hehtaarilta vuodessa kiinteistön malminetsintälupa-alueen sisällä olevan pinta-alan osalta.

– Nyt kuulutettavilla alueilla vuotuinen malminetsintäkorvaus tulee olemaan lähes 73 000 euroa siinä vaiheessa, kun malminetsintäluvat saavat lainvoiman. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun Tukes on luvat myöntänyt ja mahdolliset valitukset on käsitelty, Lähde muistuttaa.

Malminetsintäyhtiöt voivat tehdä malminetsintää myös maanomistajan antamalla luvalla lupien käsittelyaikana. On mahdollista, että Latitude 66 Cobalt lähestyy osaa alueen maanomistajia lupapyynnöillä liittyen joko alueella liikkumiseen ajoneuvoilla tai tutkimustyön tekemiseen.

– Maksamme malminetsintäkorvauksen myös silloin, kun tutkimustyötä tehdään maanomistajan luvalla, Lähde toteaa.

Tukes kuulutti vuoden 2022 aikana 16 Latitude 66 Cobalt Oy:n malminetsintälupahakemusta Kuusamossa ja Posiolla.

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä
jussi@lat66.com
040 594 4444

 

Karttaan on merkitty rasteroituna alueet, joita koskevat malminetsintälupahakemukset Tukes kuulutti 16.1.2023

 

Tukesin kuulutusilmoitus Lapin Kansassa 16.1.2023

 

* GTK:n tiedote ja raportti Suomen kobolttipotentiaalista 28.2.2020
Suomen kallioperä saattaa sisältää merkittäviä vielä löytämättömiä kobolttivarantoja | GTK

 

Tietoa malminetsinnän luvituksesta ja malminetsintäkorvauksista Tukesin verkkosivustolla
Malminetsintä | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

 

Kaivosteollisuus ry:n vuonna 2021 laatima Malminetsintäopas antaa tietoa malminetsinnästä maanomistajille, kuntapäättäjille, alueen asukkaille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Opas on ladattavissa Kaivosteollisuus ry:n verkkosivustolla osoitteessa kaivosteollisuus.fi tai oheisesta kuvalinkistä.

 

Tutustu kesäkuussa 2022 Sallan, Posion ja Kuusamon tutkimusalueiden asukkaille ja yrityksille jaettuun, malminetsinnän luvituksesta kertovaan Kairasydän-julkaisuun tästä

 

Tutustu keväällä 2022 julkaistuun, Kuusamon, Posion ja Sallan malminetsintälupahakemusalueiden maanomistajille suunnattuun Kairasydän-julkaisuun tästä

ylös ylös2
Sivun
alkuun.