Latitude 66 Cobaltin Posion malminetsintälupahakemukset etenevät kuulutusprosessiin

20.9.2022

Malminetsinnän lupaviranomaisena toimiva Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on kuuluttanut Latitude 66 Cobalt Oy:n kolme Posiolla sijaitsevaa malminetsintälupahakemusta. Haarakumpu 2, Kivivaara ja Valkamalahti -nimiset alueet sijaitsevat Maaninkavaaran kylän ja valtatien numero viisi läheisyydessä. Malminetsintä kyseisillä alueilla kohdistuu erityisesti kobolttiin, kupariin ja kultaan.

Mainittujen lupahakemusalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 986 hehtaaria. Maanomistajatahoja alueilla on yhteensä 91. Jokainen alueen maanomistaja saa osana kuulutusprosessia kirjeen Tukesilta. Myös Latitude 66 Cobalt lähettää alueiden maanomistajille kirjeen ja järjestää tapaamisia tai verkkokeskusteluja maanomistajien kanssa. Merkittävä osa maanomistajista asuu muualla kuin Posiolla.

 

Nyt kuulutettavilla malminetsintälupahakemusalueilla yhtiö on tehnyt helikopteritutkimuksia kesällä 2021 ja viime talven aikana pohjamoreeninäytteenottoa.

– Näiden tutkimustulosten pohjalta on perusteltua jatkaa tutkimuksia nyt kuulutettavilla alueilla. Sen sijaan Maaninkavaaran kylän länsipuolella sijaitsevan Posio koillinen -alueen kohdalla olemme päättäneet tutkimustulosten perusteella luopua lupahakemuksesta. Aiemmasta tiedosta poiketen kyseistä aluetta ei tulla viemään kuulutusprosessiin, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo.

Lähteen mukaan yhtiön geologit saavat arvokasta tietoa myös niiltä alueilta, joissa tutkimuksia ei jatketa.

– Kaikki kertyvä tieto lisää ymmärrystä koko Kuusamon liuskevyöhykkeen rakenteesta ja auttaa siten mallintamaan alueen geologisen syntyhistorian eri vaiheita ja tapahtumia. Tämä tieto puolestaan on tärkeää uusien tutkimusten kohdentamisessa.

 

Tukes kuuluttaa kuluvan vuoden aikana yhteensä 20 Latitude 66 Cobalt Oy:n malminetsintälupahakemusta Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa. Pohjois-Kuusamon alueita koskevat kuulutukset tapahtuvat lokakuussa ja eteläisen Sallan alueita koskevat kuulutukset marraskuussa. Kuulutusprosessin yhteydessä alueen maanomistajilla, asukkailla sekä muilla toimijoilla on mahdollisuus lausua näkemyksensä lupahakemuksista. Tukes kysyy mielipiteet myös kyseiseltä kunnalta, sekä alueen ELY-keskukselta ja paliskunnilta.

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä
jussi@lat66.com
040 594 4444

 

Kartassa on rasteroitu kuulutettavien lupahakemusten alueet ja merkitty vihreällä Posio koillinen -lupahakemusalue, jonka osalta hakemuksesta luovutaan.

 

Tammikuussa 2022 sodankyläläinen Moreentyö Mäcklin Oy otti pohjamoreeninäytteitä Posion Maaninkavaarassa.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.