Latitude 66 Cobaltin ja GTK:n tutkimushanke voi nopeuttaa malminetsintää merkittävästi

9.6.2021

Latitude 66 Cobalt ja Geologian tutkimuskeskus GTK toteuttavat osana Business Finlandin BATCircle 2 -kokonaisuutta yhteistutkimuksen. Latitude 66 Cobalt Oy investoi tutkimuksiin noin 800 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 50%.  Aalto-yliopiston johtaman BATCircle-konsortion (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals) tavoite on synnyttää lisäarvoa akkumetalleja ja -kemikaaleja tuottaville aloille sekä niiden kiertotalouteen.

– Kyse on pohjimmiltaan siitä, miten malminetsintätyötä voidaan merkittävästi nopeammin ohjata niille alueille, joissa kobolttipotentiaalia löytyy. Aiemmassa tutkimustyössämme olemme pystyneet osoittamaan, että kobolttiesiintymien yhteisinä ominaisuuksina ovat erittäin korkea sähkönjohtavuus, korkea sähkönvarauskyky sekä magneettisuus, Latitude 66 Cobaltin geologista tutkimusta johtava professori Steffen Hagemann toteaa.

 

Latitude 66 Cobaltin ja GTK:n yhteistutkimuksen näkyvin osa tulee olemaan helikopterilennoilla toteutettavat tutkimukset Kuusamon liuskevyöhykkeen ja Peräpohjan liuskevyöhykkeiden alueilla. Tutkimuslentoja tehdään Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa sekä Rovaniemellä kuluvan kesän aikana*. Helikopterilennot on suoritettava kesällä, sillä muina vuodeaikoina epävakaat sääolot ja revontuli-ilmiö häiritsevät tutkimuksissa käytettäviä elektromagnetismia mittaavia antureita.

Professori Hagemannin mukaan tutkimuksella on suuri merkitys akateemisen työn sekä malminetsintäyhtiöiden lisäksi myös alueen asukkaille ja maanomistajille.

– Mikäli pystymme vahvistamaan tämän tutkimustavan toimivuuden yhdessä GTK:n kanssa, teknologiamineraaleihin ja erityisesti kobolttiin kohdistuvan malminetsinnän alkuvaihe voidaan suorittaa nopeammin ja tehokkaammin. Laajoja varausalueita voidaan tutkia siten, että myös alueen asukkaat saavat huomattavasti nykyistä nopeammin tietoa siitä, missä malmipotentiaalia on ja missä sitä ei ole, Hagemann toteaa.

 

Hagemann odottaa, että tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa Suomen kallioperätutkimuksissa Kuusamon liuskevyöhykettä ja Peräpohjan liuskevyöhykettä laajemmin.

– GTK on tieteellisissä julkaisuissa esittänyt olettaman ainakin 100.000 kobolttitonnin esiintymien sijainnille Kainuun, Keski-Lapin, Kuusamon sekä Peräpohjan liuskevyöhykkeillä. Nämä vyöhykkeet ovat ominaisuuksiltaan hyvin saman tyyppisiä nyt tutkittavien alueiden kanssa, eikä niitä ole aikaisemmin juurikaan tutkittu koboltin esiintymisen suhteen, Hagemann kertoo.

 

Geologian tutkimuskeskus GTK:n erikoisasiantuntija Jussi Pokki näkee alkavan projektin olevan hyvin mielenkiintoinen malminetsintää tukevan tutkimuksen kannalta.
– Aiempi tutkimustyömme osoittaa, että Kuusamon liuskevyöhykkeen alueella on merkittävä potentiaali uusien koboltti-kulta-malmioiden löytymiseen.  Tutkimus tuottaa tietoa vyöhykkeen geologisesta rakenteesta. Uuden tiedon ansiosta ymmärrämme paremmin miten erityisesti syvällä olevat kallioperän rakenteet selittävät malmioiden sijaintia, Pokki kertoo.

Pokin mukaan tutkimuslaitoksen ja geologista tutkimustyötä tekevän malminetsintäyhtiön tiedot yhdistämällä syntyy uutta tietoa ja näkemystä sekä alueen geologisesta historiasta mutta myös uusien malminetsintämenetelmien soveltuvuudesta moreenin peittämän kallioperän tutkimukseen.

– Yhteistyön avulla syntyy aivan uudenlainen käsitys ja malli koko Kuusamon liuskevyöhykkeen rakenteesta. Vastaavaa alueellista geologista mallia ei ole akkumineraalien etsinnässä aiemmin hyödynnetty, Pokki toteaa.

 

– Yhtiöllemme tämä yhteistutkimus on merkittävä taloudellinen panostus. Uskomme kuitenkin, että tutkimuksessa kertyvän tiedon ja osaamisen myötä pystymme jatkossa entistä tarkemmin, nopeammin ja kustannustehokkaammin paikantamaan malminetsinnälle kaikkein potentiaalisimmat alueet näillä laajoilla Kainuun, Keski-Lapin, Kuusamon sekä Peräpohjan liuskevyöhykkeiden alueilla, Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyer korostaa.

 

* Latitude 66 Cobalt ilmoittaa lennoista etukäteen alueen lehdissä sekä yhtiön verkkosivuilla. Lentotutkimukset alkavat Rovaniemellä heinäkuussa Kemijoen eteläpuolisilla alueilla.

 

Lisätiedot:

Latitude 66 Cobalt, Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä, 040 594 4444, jussi@lat66.com

Geologian tutkimuskeskus GTK, erikoisasiantuntija Jussi Pokki, 029 5032 229, jussi.pokki@gtk.fi

 

Aalto-yliopiston tiedote

Aalto-yliopiston englanninkieliset BATCircle -sivut

 

Latitude 66 Cobaltin geologista toimintaa johtaa professori Steffen Hagemann

 

Lentotutkimuksessa käytettävää laitteistoa

 

Lentotutkimuksessa käytettävää laitteistoa

 

Lentotutkimuksessa käytettävää laitteistoa

ylös ylös2
Sivun
alkuun.