Latitude 66 Cobaltin hallitukselle uusi puheenjohtaja

5.9.2018


Jeffrey Foster: ”Kaivosten suunnittelussa ei kiirehditä”
 

Kuusamoon ja Posiolle kobolttikaivoksia kehittävän Latitude 66 Cobaltin hallitus työskenteli Suomessa 26.8. – 1.9. Hallituksen jäsenet tapasivat viikon aikana kuusamolaisia ja posiolaisia päättäjiä sekä ympäristöjärjestöjen edustajia. Kuusamon Käylän kylässä yhtiön hallitus tapasi paikallisten yritysten ja järjestöjen edustajia.

Yhtiön hallitus teki päätöksen hallituksen puheenjohtajan vaihtamisesta. Yhtiön perustaja Russell Delroy tekee tilaa australialaiselle Jeffrey Fosterille. Delroy jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä.

Foster vastaa yhtiön teknisenä johtajana myös kaivosten teknisestä suunnittelusta ja ympäristövastuusta. Foster on työskennellyt Suomessa useaan otteeseen eri kaivoshankkeiden parissa vuodesta 1996 lähtien.

”Rovaniemi ja Sodankylä ympäristöineen ovat tulleet minulle vuosikymmenten varrella tutuksi toimiessani eri kaivoshankkeissa. Olen saanut tutustua Kuusamon ja Posion alueisiin ja on ilo päästä jälleen työskentelemään Suomessa. Suomalaiset perustavat harkintansa tieteeseen ja faktoihin, insinööritaitonne ovat erinomaiset,” Foster toteaa.

Keskusteluja Kitkajoella

Yhtiön hallitus kävi keskusteluja myös Käylään suunniteltavan Juomasuon kaivoksen viereltä kulkevalla Kitka-joella ja sen ympäristössä toimivien yrittäjien kanssa.

”Vietimme Kitkalla pitkän ja meille kaikille tärkeän illan. Vanhin joella toimiva matkailuyritys täyttää pian sata vuotta. Tapaamillamme ihmisillä oli jakaa meille tärkeitä kokemuksia ja näkemyksiä alueen luonnosta ja sen turvaamisesta mahdollisen kaivostoiminnan yhteydessä. Käydyt keskustelut ovat olleet hyvin tärkeitä ja ne ovat vaikuttaneet omaan ajatteluuni kaivoksen mahdollisesta toteuttamisesta merkittävästi. Vain keskustelemalla voi vaikuttaa”, Foster muistuttaa.

Foster muistuttaa, että Latitude 66 Cobalt rakentaa kaivokset vain siinä tapauksessa, että koko ympäröivän alueen vesiturvallisuus voidaan taata. ”Meille kaikille on selvää, että kaivoksia rakennetaan vain, jos toiminta on taloudellisesti pitkäaikaisesti kannattavaa, ekologisesti täysin turvallisia ja se tarjoaa ympärivuotisia työpaikkoja vähintään vuosikymmeneksi.”

Tammikuussa 2018 Kuusamon ja Posion kaivoshankkeet julkaissut yhtiö tekee parhaillaan Juomasuon mahdollisen kaivoksen ensimmäisen vaiheen teknistä suunnittelua. ”Työtä on edessä paljon ja työ on aloitettu puhtaalta pöydältä. Emme käytä miltään osin alueella aiemmin toimineen yhtiön kaivossuunnitelmia tai ympäristövaikutusarviota. Aikaisempi ympäristövaikutusarvio oli hyvin heikosti laadittu. Henkilökohtaisesti en voi hyväksyä keskeneräisten tai puutteellisten suunnitelmien käyttöä lupaprosesseissa”, Foster toteaa.

Latitude 66 Cobalt aloittaa Juomasuon kaivospiirissä ja sen lähialueilla arviolta 16 kuukautta kestävät ympäristön tilaa kartoittavat tutkimukset.

”Selvitämme kaivoshankkeiden ympäristövaikutukset perinpohjaisesti ja avoimesti. Hallituksellamme on sekä näkemystä että kokemusta siitä, miten kaivostoiminta voidaan toteuttaa ympäristöä ja eri yhteisöjä kunnioittaen. Ymmärrän että kuusamolaiset ja posiolaiset kaipaavat vastauksia kysymyksiinsä, mutta laadukkaasti tehty työ vie aikansa. Kaivosalan suurimmat ongelmat ovat aina syntyneet silloin kun toiminnan suunnittelua ja aloittamista on kiirehditty”, Foster muistuttaa.

Posion Maaninkavaaraa Foster pitää poikkeuksellisen merkittävänä kobolttiesiintymänä. ”Tarvitsemme merkittävän määrän lisätietoa esiintymästä ja siksi toivon, että pääsemme kairaamaan alueella mahdollisimman pian. Vasta uusien kairaustutkimusten jälkeen voimme kertoa posiolaisille siitä millainen kaivos alueelle olisi mahdollista rakentaa. Vesiturvallisuus on Maaninkavaaralla aivan yhtä tärkeässä asemassa kuin Juomasuolla”, Foster painottaa.

”Suomella etsikkoaika akkuklusterin rakentamiseksi”

Yhtiön hallituksen strategiakokous tarkensi myös yhtiön toimintaperiaatteita. Suomalaisen akkuklusterin rakentaminen kuuluu yhtiön tavoitteisiin.

”Modernissa maailmassa mahdollisuuksien hyödyntäminen perustuu yhteistyökykyyn ja totuttua laajempaan osaamiseen. Meidän tehtävämme yrityksenä on turvata alkuperältään jäljitettävien teknologiamineraalien tarjonta meneillään olevalle teknologiavallankumoukselle. Suomen kansantalouden kannalta on keskeistä, että poikkeukselliset akkumineraalien varannot voidaan jalostaa maassa mahdollisimman pitkälle.”

Foster ymmärtää suomalaisten kiinnostuksen akkuteollisuuden kansainvälisiin mahdollisuuksiin mutta huomauttaa että alan nykyisten toimijoiden omistus on varsin laajalle hajaantunut.

”Tavoitteemme on, että Kuusamon, Posion ja Sallan malmioiden hyödyntäminen tuo työtä alueen lisäksi myös Kokkolaan ja Uuteenkaupunkiin. Vaasan akkutehdashanke on kiinnostava etenkin, kun alueella on tehty merkittäviä investointipäätöksiä tutkimus- ja kehitystyöhön. Suomalaisten yliopistojen osaaminen on korkealla tasolla. Mahdollisuuksia ja Suomella on merkittävä rooli koko Euroopan unionin akkuteollisuuden tulevaisuuden turvaajana. Etsikkoaika on nyt, ei kohta, vaan nyt”, Foster pohtii. Fosterin mukaan mineraalialalla on myös esimerkkejä siitä, miten etsikkoaika voidaan menettää.

Koboltin kysynnän ansiosta perinteisesti vain materiaalin tuotantoon keskittyneillä kaivosyhtiöillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa yhdessä asiakkaidensa kanssa esimerkiksi siihen missä mineraalit jalostetaan ja millaisia tuotteita niistä valmistetaan.

”Yhtiömme toimitusjohtaja Thomas Hoyerin kokemus harvinaisten maametallien parissa on äärimmäisen tärkeää paitsi meille myös koko toimialalle. Vaikka suuri osa yhtiön omistuksesta on australialaisissa käsissä Foster linjaa Latitude 66 Cobaltin olevan vahvasti eurooppalainen yhtiö.”

Yhtiön tavoitteena suomalaisen omistuksen vahvistaminen

Latitude 66 Cobalt julkistaa yhtiön omistajatiedot kuluvan vuoden loppuun mennessä. ”On tyypillistä, että ensimmäisten toimintavuosien aikana tämän tyyppisten yhtiöiden omistus elää muun muassa rekrytointien takia Tällä hetkellä omistuksesta noin 15% on suomalaista. Toivomme että suomalainen omistus on kasvanut siinä vaiheessa, kun teemme julkistuksen.”

Yhtiön perustajiin kuuluva hallituksen puheenjohtaja Russell Delroy jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä.
”Olen hyvin tyytyväinen siihen kaikkeen mitä olemme kuluneen vuoden aikana saavuttaneet. Jeffrey Fosterin kaltaisen arvostetun ja kokeneen osaajan siirtyminen yhtiön johtoon on vahva viesti kaivos- ja mineraalialan markkinoilla. Se kertoo siitä, että olemme tehneet asiat oikein, ja siitä että teemme ne oikein myös jatkossa. Yhtiön kehityksen ja kasvun kannalta meillä on nyt hallituksen johdossa juuri se kokemus, jota tarvitsemme”, Delroy toteaa.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.