Latitude 66 Cobaltin geologit tekevät kallioperäkartoitusta ja keräävät kivinäytteitä Rovaniemellä ja Kemijärvellä

23.8.2023

Teknologiamineraalien malminetsintää tekevän Latitude 66 Cobaltin geologit tekevät kallioperäkartoitusta ja keräävät kivinäytteitä elokuun loppupuolelta lokakuuhun Rovaniemellä ja Kemijärvellä Peräpohjan liuskevyöhykkeenä tunnetulla geologisella alueella. 

Tutkimuksia tehdään alueilla, joille yhtiö on jättänyt malminetsintälupahakemukset. Lupahakemukset ovat parhaillaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin käsittelyssä.  

Näytteenottajat liikkuvat maastossa kävellen eikä näytteenottotavasta aiheudu ympäristölle rasitusta. Alueilla tehtävä tutkimustyö on maaston tarkastelua ja kivinäytteiden keruuta. Työskentely tapahtuu jokamiehenoikeuden puitteissa. Näytteenottoa ei tehdä pihapiirien lähistöllä eikä viljellyillä alueilla.  

– Näytteitä kerätessä kalliota tai lohkaretta peittävää sammalta saatetaan tarvittaessa siirtää. Sammalpeite siirretään takaisin paikalleen heti näytteenoton jälkeen. Emme siirrä sammalta, jos sen siirtäminen takaisin paikoilleen ei ole mahdollista tai jos sammalta tulisi siirtää tarpeettoman suurilta alueilta. Näytteenottoa varten riittää yleensä noin 20 neliösenttimetrin kokoinen alue paljasta kallion tai lohkareen pintaa, kertoo Latitude 66 Cobaltin vanhempi projektigeologi Otso Markkanen. 

 

Yhtiön geologitiimit kulkevat aina merkityillä ajoneuvoilla ja geologien huomioliiveissä on yhtiön tunnus. 

Kesän aikana tehtävän tutkimustyön tulokset auttavat alueen geologisen rakenteen ymmärtämisessä. 

– Kivinäytteet lähetetään analysoitavaksi laboratorioon ja ne antavat tietoa tutkittavan alueen kallioperän koostumuksesta. Tutkimuksen tulokset auttavat meitä alueen malminetsinnän suunnittelussa, Tulosten avulla voimme kohdentaa tulevaa työskentelyä rajatummalle alueelle ja tarvittaessa pienentää nykyisiä lupahakemusalueita, kertoo Markkanen. 

Hyvän kokonaiskuvan maastossa tehtävästä työstä saa YLE:n 31.7. julkaisemasta verkkoartikkelista, jonka video-osuus esittelee yhtiön geologien työskentelyä Kolarin malminetsintälupahakemusalueella. Linkki videoon: Kaivosyhtiöt etsivät kilpaa kobolttia Pohjois-Suomesta – nopeimmillaan akkuteollisuuden tarvitsemaa metallia voitaisiin louhia viiden vuoden päästä (yle.fi) 

Malminetsintälupahakemukset alueille on jätetty Tukesille vuonna 2021 ja 2023. 4.7.2023 julkaistussa tiedotteessamme esitettiin myös hakemusalueiden kartat:   

Latitude 66 Cobalt Latitude 66 Cobalt jätti malminetsintälupahakemuksen Rovaniemelle ja teki lisäyksen kahteen aiempaan lupahakemukseen Kemijärvellä ja Sallassa – Latitude 66 Cobalt (lat66.com) 

Vuonna 2021 Tukesille jätetyistä lupahakemuksista tiedotettiin 27.9.2021: 

Latitude 66 Cobalt Latitude 66 Cobalt teki 350 neliökilometrin malminetsintälupahakemukset Rovaniemen alueelle – Latitude 66 Cobalt (lat66.com) 

 

Lisätiedot:  
Jussi Lähde,  
vastuullisuus ja viestintä
puhelin 040 594 4444, sähköposti jussi@lat66.com

 

Geologi Ville Niikkonen tekemässä kallioperäkartoitusta

ylös ylös2
Sivun
alkuun.