Latitude 66 Cobaltin geologit tekevät kallioperäkartoitusta ja keräävät kivinäytteitä Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa

16.6.2023

Teknologiamineraalien malminetsintää tekevän Latitude 66 Cobaltin geologit tekevät kallioperäkartoitusta ja keräävät kivinäytteitä kesän 2023 aikana Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa.

Tutkimuksia tehdään yhtiön voimassaolevilla varaus- ja malminetsintälupa-alueilla sekä myös lupahakemusalueilla. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilla käsittelyvaiheessa olevien lupahakemusten alueilla tutkimustyö tapahtuu jokamiehenoikeuden puitteissa.

Tutkimustyötä ei tehdä pihapiirien lähistöllä eikä viljellyillä alueilla. Näytteenottajat liikkuvat maastossa kävellen eikä näytteenottotavasta aiheudu ympäristölle rasitusta.

– Näytteitä kerätessä kalliota tai lohkaretta peittävää sammalta saatetaan tarvittaessa siirtää. Sammalpeite siirretään takaisin paikalleen heti näytteenoton jälkeen. Emme siirrä sammalta, jos sen siirtäminen takaisin paikoilleen ei ole mahdollista tai jos sammalta tulisi siirtää tarpeettoman suurilta alueilta. Näytteenottoa varten riittää yleensä noin 20 neliösenttimetrin kokoinen alue paljasta kallion tai lohkareen pintaa, kertoo Latitude 66 Cobaltin vanhempi projektigeologi Otso Markkanen.

Yhtiön geologitiimit kulkevat aina merkityillä ajoneuvoilla ja geologien huomioliiveissä on yhtiön tunnus.

Kesän aikana tehtävän tutkimustyön tulokset auttavat alueen geologisen rakenteen ymmärtämisessä.

– Kivinäytteet lähetetään analysoitavaksi laboratorioon ja ne antavat tietoa tutkittavan alueen kallioperän koostumuksesta. Tutkimuksen tulokset auttavat meitä alueen malminetsinnän suunnittelussa; tulosten avulla voimme kohdentaa tulevaa työskentelyä rajatummalle alueelle, kertoo Markkanen.

 

Lisätiedot: 

Minna Lymi

Pohjois-Suomen aluejohtaja
Latitude 66 Cobalt Oy
Puhelin: 050 590 5542
Sähköposti: minna@lat66.com

Geologi Ville Niikkonen tekemässä kallioperäkartoitusta.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.