Latitude 66 Cobalt valmistelee muutoksia Juomasuon kaivospiiriä ympäröivien alueiden lupahakemuksiin

16.5.2019

Kuusamossa kobolttikaivosta kehittävän Latitude 66 Cobaltin Juomasuon kaivospiiriä ympäröivää aluetta koskevat lupahakemukset ovat herättäneet aiheellisia kysymyksiä. Kyseiset kaivospiirin laajennusta sekä malminetsintää koskevat lupahakemukset ovat yhä käsittelyssä, vaikka ne on jättänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille alueen edellinen kaivostoimija Dragon Mining vuosina 2012, 2014 ja 2015.

Juomasuon kaivospiirille koboltti- ja kultakaivosta kehittävä Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyer myöntää, että tilanne näyttää eriskummalliselta. Yhtiö on ilmoittanut keskittyvänsä kaivostoiminnan tuotannon suunnitteluun vain Juomasuon nykyisen kaivospiirin alueella, silti kaivostoimintaa valvovan viranomaisen käsittelyssä olevaa kaivospiirin laajennushakemusta ei ole vedetty pois. Hoyerin mukaan syynä on muiden kaivosyhtiöiden kiinnostus Juomasuon aluetta kohtaan.

– Latitude 66 Cobalt on toiminut aktiivisesti alueella tammikuusta 2018 lähtien. Teimme ensimmäisen kairausohjelmamme Juomasuolla viime kesän ja syksyn aikana. Jatkoimme alueen kartoittamista elektromagneettisin tutkimuksin viime talvena. Näiden investointien tuottaman geologisen tiedon analysointi on vaatinut aikansa. Vasta nyt tiedämme millaiset varaukset palvelevat sekä tieteellistä työtä ja millaiset tulevan kaivosalueen kehittämistä, Hoyer kertoo.

Hoyerin mukaan kaivosalan yritysten välinen kilpailu vaikuttaa varauskäytäntöihin. Latitude 66 Cobalt ei ota riskejä, joita liian aikaisessa vaiheessa toteutettu hakemusten peruuttaminen voisi aiheuttaa.

– Jos olisimme vetäneet hakemuksen pois jättämättä samaa aluetta koskevaa malmietsintähakemusta, alueen olisi välittömästi varannut jokin toinen kaivosyhtiö. Nyt tulemme vetämään olemassa olevat kaivospiirin laajennusta ja malminetsintää koskevat hakemukset pois ja jättämään alueelle uuden malminetsintähakemuksen, Hoyer toteaa.

Uusi malminetsintähakemus tukee kaivospiirin malmioiden tutkimusta ja Kuusamon liuskevyöhykkeen geologista tutkimusta

Latitude 66 Cobalt tulee jättämään kesäkuussa malminetsintähakemuksen, joka koskee Juomasuon kaivospiiriä ympäröiviä alueita sekä kaivospiirin eteläpuolella olevia alueita.

– Juomasuon kaivospiiri on rajattu aikana, jolloin alueelle suunniteltiin vain kultaan keskittyvää avolouhosta. Teemme parhaillaan maanalaisen kobolttia ja kultaa tuottavan kaivoksen teknistä suunnittelua ja tutkimme miten syvälle Juomasuon malmio ulottuu. Kairausreiät porataan maanpintaan nähden viistosti, ei suoraan alaspäin. Esimerkiksi tiedon saaminen 750 metrin syvyydestä vaatii kairatutkimusten aloittamista 750 metriä malmion rajojen ulkopuolelta, Hoyer kertoo.

Malminetsintähakemus tulee kattamaan myös alueita, joita yhtiö tutkii selvittääkseen Kuusamon liuskevyöhykkeen rakennetta. Latitude 66 Cobalt on saanut osaan tutkimustyöstä rahoitusta Business Finlandin akkumineraaleja koskevasta BATCircle-projektista. Kyseinen geologinen työ tapahtuu Geologisen tutkimuskeskuksen GTK:n johdolla.

– Tutkimme laajempaa aluetta oppiaksemme millaisia ovat geologiset rakenteet korkean pitoisuuden malmioiden ympärillä. Käytännössä tämä tarkoittaa maan pinnalta tehtäviä sähkömagneettisia tutkimuksia sekä kairauksia. Alueella työskentelystä ollaan aina etukäteen yhteydessä maanomistajiin, Hoyer kertoo.

Malminetsintälupa tuo maanomistajille korvauksia

Malminetsintälupa velvoittaa kaivosyhtiön maksamaan vuotuisia korvauksia alueen maanomistajille. Ensimmäisen neljän vuoden aikana malminetsintäkorvaus on 20 euroa hehtaarilta. Tämän jälkeen korvaus nousee kolmen vuoden välein 10 eurolla enintään 50 euroon asti.

Lisätiedot:
Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä, +358 40 594 4444 sähköposti: jussi@lat66.com

 

Lisätietoja malminetsintäluvista Tukesin verkkosivuilta

Latitude 66 Cobaltin tiedote BATCircle-rahoituksesta

Business Finlandin tiedote BATCircle-projektista

ylös ylös2
Sivun
alkuun.