Latitude 66 Cobalt tyytyväinen KHO:n päätökseen ”Pohdimme rauhassa vaikutusta Juomasuon kaivoksen suunnitteluun”

23.5.2019

Kuusamoon ja Posiolle kobolttikaivoksia kehittävä kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt on tyytyväinen Korkeimman Hallinto-oikeuden (KHO) päätökseen Kuusamon kaupungin strategista yleiskaavaa eli niin kutsuttua ”Ankkamallia” koskien.

KHO piti voimassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aiemman päätöksen siitä, että kunta ei voi rajata pois yksittäistä elinkeinoa kaavoituksella.

– Päätös on suomalaisen lainsäädännön ja yleisen oikeustajun mukainen. Prosessia on seurattu monien muidenkin elinkeinojen kuin kaivostoiminnan piirissä, yhtiön toimitusjohtaja Thomas Hoyer kertoo.

Yhtiö tekee parhaillaan kobolttia ja kultaa tuottavan kaivoksen teknistä suunnittelua Kuusamon Käylässä sijaitsevalle Juomasuon kaivospiirille. Yhtiö on hankkinut yrityskaupalla omistukseensa alueet, joille edellinen kaivostoimija suunnitteli avolouhoskaivosta. Latitude 66 Cobaltin tekninen suunnittelu lähtee louhintamäärältään merkittävästi pienemmästä maanalaisesta kaivostoiminnasta.

– Yhtiömme peruslähtökohtiin päätös ei vaikuta. Olemme tehneet ja teemme työtä perusajatuksena alueen asukkaiden ja luontoarvojen huomioiminen sekä elinkeinojen yhteensovittaminen. Olemme tähänastisessa kaivostoiminnan teknisessä suunnittelussa kunnioittaneet Kuusamon kaupungin kaavapäätöstä oikeuden päätöstä odottaessamme, Hoyer toteaa.

Latitude 66 Cobalt on malminetsintää koskevissa hakemuksissaan jättänyt matkailuelinkeinon kannalta tärkeiden Rukatunturin ja Riisitunturin ympäristöön kymmenen kilometrin suojavyöhykkeen. Hoyerin mukaan KHO:n päätös ei tule muuttamaan tätä käytäntöä.

Kaivoksen tekninen suunnittelu on kallis kokonaisuus ja oikeuden päätöksen odottelu on vaikuttanut yhtiössä tehtyyn työhön vuoden 2018 kesäkuusta asti.
– Nyt katsomme kaikessa rauhassa mitä vaikutuksia päätöksellä on Juomasuon kaivoksen suunnitteluun. On aivan luonnollista, että osa tähän asti tehdystä työstä on tässä tilanteessa arvioitava uudelleen. Kaivoslaki edellyttää malmioiden mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä. Yksi asia on kuitenkin selvää, emme tavoittele kaivostoimintaa nykysuunnitelmia lähempänä Kitkajoesta, Hoyer kertoo.

Juomasuon nykyinen kaivospiiri on aikanaan rajattu kultaa tuottavalle avolouhokselle vuonna 1993 sen aikaisen geologisen tiedon valossa. 1990-luvulta alkaen alueella on tehty geologisia tutkimuksia yli 15 miljoonan euron arvosta. Latitude 66 Cobalt on vuodesta 2017 investoinut erilaisiin Juomasuon aluetta koskevin tutkimuksiin lähes 3 miljoonaa euroa.

Hoyer näkee KHO:n päätöksellä olevan merkittävä vaikutus Kuusamon liuskevyöhykkeeseen kohdistuvaan mielenkiintoon.
– Kuusamo Schist Belt eli Kuusamon liuskevyöhyke on geologialtaan kansainvälisesti kiinnostava alue. Pohjoinen Kuusamo, Posio, Kemijärvi ja Salla mainitaan toistuvasti alan kansainvälisissä kokouksissa koboltista sekä muista akkumineraaleista keskusteltaessa, Hoyer kertoo.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä, +358 40 594 4444, jussi@lat66.com

ylös ylös2
Sivun
alkuun.