Latitude 66 Cobalt teki uuden koboltti-kultalöydön Kuusamossa

Yhtiö raportoi vuoden 2022 malminetsinnän tuloksia 

 

15.3.2023

Teknologiamineraaleihin kohdistuvaan malminetsintään ja kobolttikaivoshankkeiden kehittämiseen erikoistunut Latitude 66 Cobalt on viime vuoden kairaustutkimuksissaan löytänyt uuden koboltti-kulta-esiintymän Kuusamosta. Uusi esiintymä sijaitsee samalla Ollinsuon malminetsintäalueella, josta yhtiö teki esiintymälöydön myös vuonna 2021. 

 – Olemme viime vuosien tutkimustyöllä todentaneet, että Ollinsuon tutkimuskohteet muodostavat merkittävän ja itsenäisen koboltti-kulta-kupari -esiintymäalueen. Samalla olemme osoittaneet yhtiömme geologisen tutkimustyön mallin toimivuuden, Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyer toteaa. 

 

Hoyerin mukaan tutkimustulokset antavat vahvan näytön Kuusamon liuskevyöhykkeen malmipotentiaalista. Kuusamon liuskevyöhyke kattaa Pohjois-Kuusamon, Posion, Sallan ja Kemijärven osia. 

Latitude 66 Cobalt on vuodesta 2018 tehnyt tutkimuksia Kuusamon Käylän kylän läheisyydessä sijaitsevan Juomasuon kaivospiirin alueella. Viime vuoden kairaustutkimusten tavoitteena oli tutkia liuskevyöhykkeen malmipotentiaalia myös Juomasuon kaivospiirin ja sitä ympäröivän alueen ulkopuolella. Kuusamon Ollinsuon lisäksi kairauksia tehtiin muun muassa Viitostien varressa Kuusamon ja Posion rajan pohjoispuolella sijaistevalla Haarakummun alueella 

 – Haarakummun kairaustulokset kertovat merkittävästä potentiaalista yhtiön malminetsinnän ja koboltintuotannon tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteemme on tuottaa suomalaista kobolttia sekä kotimaisen että eurooppalaisen teollisuuden tarpeisiin, Hoyer kertoo. 

Vuoden 2022 kairaustutkimuksissa tutkitun Haarakummun H1-esiintymän osalta yhtiö suunnittelee julkaisevansa malmiarvion kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Tähän asti kairauksin tutkitun alueen lisäksi Haarakummun ympäristössä on määritelty kymmenen tutkimuskohdetta tulevia kairaustutkimuksia varten. 

 

Tärkeimmät kairaustutkimustulokset, lisää tutkimustuloksia englanninkielisessä tiedotteessa (linkki alempana):

Uudella K10 esiintymälöydöllä saatiin kulta- ja kobolttilävistys:
L66K10DD005: 4.8 m @ 4.14 g/t Au & 0.12 % Co jakson alkupiste 322.7 m jakson loppupiste 327.5 m

Vuonna 2021 löydetyn K9 kohteen jatkokairauksissa (2022) saatiin seuraavat kulta- ja kobolttilävistykset:
L66K9DD008: 13.45 m @ 6.25 g/t Au & 0.18 % Co jakson alkupiste 21.1 m jakson loppupiste 34.55 m
L66K9DD008: 13.8 m @ 3.56 g/t Au & 0.04 % Co jakson alkupiste 62.7 m jakson loppupiste 76.5 m 

Haarakummun H1 esiintymäalueen kairauksissa saatiin seuraavat koboltti- ja kuparilävistykset:
L66H1DD016: 11.35 m @ 0.20 % Co & 0.69 % Cu jakson alkupiste 35.95 m jakson loppupiste 47.3 m
L66H1DD011: 6.2 m @ 0.29 % Co & 0.38 % Cu jakson alkupiste 7.4 m jakson loppupiste 13.6 m 

Latitude 66 Cobalt suunnittelee jatkavansa kairaustutkimuksia kesän 2023 aikana useilla tutkimuskohteilla. Yhtiö jatkaa koboltintuotantoon tähtäävien hankkeiden kehittämistä myös metallurgisilla testeillä sekä teknisellä suunnittelulla. 

  

Yksittäisen kairareiän tuloksia koskevat merkinnät:

Esimerkki: L66K8DD005: 4.8 m @ 4.14 g/t Au, 0.12 % Co from 322.7 to 327.5 m

L66K8DD005 on kairareiän tunnuksen sisältämä tieto:
L66 = yhtiön tunnus, K8 = tutkimuskohteen tunnus, DD = tutkimusmenetelmän kuvaus diamond drilling eli timanttikairaus, 005 = kairareiän juokseva numero 

Kairareiästä raportoitava tieto:
4.8 m on raportoitavan kairasydänjakson pituus
4.14 g/t AU kertoo kullan grammamäärä tonnilta raportoitavassa kairasydänjaksossa
0.12 % Co on koboltin määrä raportoitavassa kairasydänjaksossa
from 322.7 to 327.5 m tarkoittaa raportoitavan jakson sijaintia kairareiässä kairareiän alusta maan pinnalta mitattuna 

  

Englanninkielisessä tiedotteessa kohteista käytetyt nimet:  

H Camp = Haarakummun esiintymäalue Posiolla Viitostien varressa Kuusamon ja Posion kuntarajan pohjoispuolella 

K Camp = Juomasuon kaivospiirin alue sekä sitä ympäröivä esiintymäalue Kuusamossa Käylän kylän lähistöllä 

K Camp South = Ollinsuon malminetsintälupa-alue sekä sitä ympäröivät alueet Kuusamon ja Posion välisen maantien numero 81 varrella Kuusamon puolella 

H1 = Haarakummun esiintymä, Posio 

K1 = Juomasuon esiintymän alue, Kuusamo 

K8 = Tutkimuskohde Säynäjävaaran malminetsintälupahakemusalueella, Kuusamo 

K9 = Tutkimuskohde Ollinsuon malminetsintälupa-alueella, Kuusamo 

K10 = Tutkimuskohde Ollinsuon malminetsintälupa-alueella, Kuusamo 

Kuusamo Schist Belt tarkoittaa Kuusamon liuskevyöhyke -nimistä laajempaa geologista aluetta, joka ulottuu Pohjois-Kuusamon lisäksi Posiolle, Sallaan ja Kemijärvelle. 

 

Englanninkielisessä raportissa tutkimustuloksia Kuusamon ja Posion malminetsintäalueilta vuodelta 2022 
 

Oheisessa englanninkielisessä raportissa esiteltävät tulokset ovat peräisin alueilta, joissa Latitude 66 Cobalt kairasi viime vuoden aikana yhteensä 32 kairareikää, joiden yhteenlaskettu mitta oli 3335 metriä. Raportin kattamat tutkimusalueet sijaitsevat Kuusamon ja Posion alueilla.

Yhtiön viime vuonna tekemien kairaustutkimusten kokonaismäärä oli 58 kairareikää ja 6373 metriä. Nyt raportoitavien tutkimusten lisäksi yhtiö teki kairauksia Kuusamon Juomasuon kaivospiirin alueella ja sen läheisyydessä tutkimuskohteissa K3 ja K6. Yhtiön yhteistyökumppanina kairaustutkimuksissa toimi ranualainen MK Core Drilling Oy. 

Kuusamon Ollinsuon malminetsintälupa-alueella yhtiö teki jatkokairauksia kohteella K9 sekä löysi kairaustutkimuksissa uuden koboltti- ja kultamineralisaation tutkimuskohteella K10.

Kuusamon Säynäjävaaran malminetsintälupahakemusalueella yhtiö toteutti ensimmäisiä kairauksia kohteella K8, joka on aiemmin tutkittu Säynäjävaaran kulta- ja kobolttiesiintymä.  

Posiolla yhtiö teki kairauksia Haarakummun tunnetulla koboltti- ja kupariesiintymällä H1. 

 

Latitude 66 Cobalt Oy  

Latitude 66 Cobalt Oy tekee teknologiamineraaleihin kohdistuvaa malminetsintää 18 kunnan alueella Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa. Yhtiö kehittää kahta tunnettua esiintymää kohti kaivostoimintaa, Kuusamossa Juomasuon kaivospiirin koboltti-kulta -esiintymää sekä Posiolla Haarakummun koboltti-kupari -esiintymää. 

Latitude 66 Cobalt Oy työllistää vakituisesti 18 henkilöä ja maastotutkimusten aikana yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa 60–70 henkilöä. Yhtiö on vuodesta 2018 investoinut malminetsintään Kuusamon liuskevyöhykkeen alueella yli 12 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on geologiset tutkimusasemat Posion Soukkavaarassa ja Kuusamon Käylässä sekä toimisto Oulussa. 

Australialaisen emoyhtiön omistuksesta noin 20 % on suomalaista. 

 

Latitude 66 Cobalt malminetsinnän periaatteet  

Latitude 66 Cobalt on ensimmäisenä suomalaisena malminetsintäyhtiönä julkaissut malminetsinnän periaatteet, joilla yhtiö rajaa malminetsintäalueita voimassa olevaa lainsäädäntöä tiukemmin.  

Yhtiö ei tee malminetsintää luonnonsuojelualueilla eikä Natura 2000 –alueilla, kyseisiin alueisiin jätetään malminetsinnässä suojavyöhykkeet.  

Yhtiö jättää keskeisiin hiihtomatkailukeskuksiin säteeltään 10 kilometrin suojavyöhykkeen.  Suojavyöhyke mitataan kyseisen tunturin huipulta. 

Yhtiö jättää keskeisiin luontomatkailukohteisiin suojavyöhykkeet. Esimerkiksi Posion Riisitunturin huipulta mitattuna suojavyöhyke on säteeltään 10 kilometriä.  Yhtiö jättää malminetsinnässä erilaisia suojavyöhykkeitä myös muihin luontomatkailukohteisiin. 

Yhtiö jättää malminetsinnässä suojavyöhykkeet taajamiin sekä suurimpiin jokiin ja vesistöihin. 

Latitude 66 Cobalt ei tee malminetsintää saamelaisten kotiseutualueiksi määritellyillä alueilla.  

Latitude 66 Cobalt on Kaivosteollisuus ry:n jäsen sekä mukana Kestävän kaivostoiminnan verkostossa. Yhdessä muiden mukana olevien tahojen kanssa se kehittää malminetsinnän ja kaivostoiminnan parhaita käytäntöjä.  

 

Linkki englanninkieliseen lehdistötiedotteeseen

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Jussi Lähde
Latitude 66 Cobalt Oy

vastuullisuus ja viestintä 

jussi@lat66.com
+358 40 594 4444 

 

Karttaan on merkitty Latitude 66 Cobaltin kairapaikat vuonna 2022

 

Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyer

 

Ranualainen MK Core Drilling Oy on Latitude 66 Cobaltin yhteistyökumppani

ylös ylös2
Sivun
alkuun.