Latitude 66 Cobalt teki 44,72 neliökilometrin varausalueilmoitukset Kuusamoon

30.1.2023

Teknologiamineraalien malminetsintää ja kobolttikaivosten kehitystyötä tekevä Latitude 66 Cobalt Oy on jättänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille varausilmoitukset kahdesta Kuusamossa sijaitsevasta varausalueesta, joiden yhteenlaskettu koko on 44,72 neliökilometriä. 

Yhtiö hakee alueille kahden vuoden varausta. Varausaikana muilla tahoilla ei ole mahdollisuutta tehdä malminetsintälupahakemuksia kyseisille alueille. 

Latitude 66 Cobaltin mielenkiinto kohdistuu uusiutuvan energian varastoinnissa tarvittaviin mineraaleihin. Alueilla otaksutaan esiintyvän kobolttia, kultaa ja kuparia. 

Kuusamo läntinen: Kuusamo läntinen -niminen varausalue sijaitsee yhtiön Ollinsuon malminetsintälupa-alueen ympäristössä. Alue sijoittuu Kuusamosta Posiolle johtavan tien numero 81 Haatajan ja Oivangin kylien välisen tieosuuden pohjois- ja eteläpuolelle. Varausalueen koko on 37,88 neliökilometriä. 

Parsavaara: Parsavaara-niminen varausalue sijoittuu Pohjois-Kuusamossa Juumantien (tie numero 18897) eteläpuolelle. Varausalueen koko on 6,84 neliökilometriä. 

 

Malminetsinnän suojavyöhykkeet apuna elinkeinojen yhdistämisessä 

– Eri yhtiöillä on erilaiset käytännöt varaus- ja malminetsintälupahakemusalueiden rajaamisessa. Latitude 66 Cobaltin periaate on selkeä: emme tee malminetsintää kymmenen kilometrin säteellä Rukalta ja Riisitunturilta. Jätämme keskeisiin vesistöihin suojavyöhykkeet. Nämä periaatteet näkyvät myös kyseisten varausalueiden rajauksissa, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde toteaa. 

Nyt Tukesille jätettyjen varaushakemusten alueiden lähistöllä toimii useita matkailu- ja luontomatkailualan yrityksiä. 

– Parsavaaran varausalue on rajattu kilometrin päähän Karhunkierroksen vaellusreiteistä. Kuusamo läntinen -varausalueelta on rajattu pois matkailualan toimijoiden aktiivisessa käytössä olevat lampi- ja järvialueet sekä mökkijärvet, Lähde kertoo.
 

Kuusamon liuskevyöhyke kiinnostaa malminetsintäyhtiöitä 

Kuusamon, Posion, Sallan ja Kemijärven alueilla sijaitseva Kuusamon liuskevyöhyke kiinnostaa kobolttipotentiaalinsa takia malminetsintäyhtiöitä. Kuusamon liuskevyöhykkeen alueelle on tehty eri yhtiöiden toimesta viime vuosien aikana useita varausilmoituksia sekä malminetsintälupahakemuksia. 

– Malminetsinnän lupaviranomainen Tukes on kertonut, että varausilmoitusten käsittely on tällä hetkellä ruuhkautunut. Voi ilmeisesti kulua kuukaudenkin verran aikaa ennen kuin tehdyt varaukset ilmestyvät Tukesin ylläpitämään karttapalveluun. Itse pidämme parhaana tiedottaa asiasta heti kun varausilmoitus on tehty, Lähde kertoo. 

Lähteen mukaan Kuusamossa ymmärretään hyvin varausalueiden ja malminetsintälupahakemusten ero. 

– Malminetsintä on luonteeltaan poissulkevaa eli tutkittavat alueet pienenevät työn edetessä. Osalle varausalueista tullaan tekemään malminetsintälupahakemuksia varausajan päättymiseen mennessä. Kun malminetsintälupahakemukset ovat saaneet lainvoiman, maanomistajille maksetaan malminetsintäkorvaus, Lähde toteaa. 

Malminetsintäkorvaus on ensimmäisen neljän vuoden ajan 20 euroa hehtaarilta vuodessa. Tämän jälkeen korvaus nousee kymmenellä eurolla kolmen vuoden välein enintään 50 euroon vuodessa.
 

Malminetsintäyhtiöiden välinen kilpailutilanne hankaloittaa ennakkokeskustelua varausalueista 

Kuusamon liuskevyöhyke on yksi niistä Suomen geologisista alueista, joista malminetsintäyhtiöt ovat kiinnostuneita alueen mineraalipotentiaalin takia.  

– Varausilmoitus on aina alueen asukkaille, yrityksille, maanomistajille ja kuntapäättäjille yllätys. Tämä johtuu siitä, etteivät malminetsintäyhtiöt voi keskinäisen kilpailutilanteensa takia käydä avoimesti keskusteluja varausalueista ja niiden rajauksista ennen varausilmoituksen jättämistä, Lähde kertoo. 

Lähteen mukaan varausaikana alueen maanomistajien ja muiden käyttäjien kanssa käydyt keskustelut vaikuttavat osaltaan alueelle mahdollisesti myöhemmin tehtävien malminetsintälupahakemusten rajauksiin. 

– Toivomme ihmisiltä suoraa yhteydenottoa kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa, jotka liittyvät malminetsintään. Kerromme yhtiömme toiminnasta myös varausalueiden kotitalouksiin ja yrityksiin helmikuun aikana jaettavalla julkaisulla, Lähde kertoo. 

 

Varausaikainen työ on arkistotyötä ja kevyitä kenttätutkimuksia 

– Varausaikana tehtävä geologinen työ on pääasiassa arkistotyötä, jossa käydään tarkoin läpi alueen mahdollinen tutkimushistoria. Samassa yhteydessä vertaamme alueiden geologisia ominaisuuksia ja verrataan alueen geologisia ominaisuuksia siihen mitä olemme oppineet kobolttiesiintymisen sijoittumisesta Kuusamon liuskevyöhykkeellä, Lähde kertoo. 

Varausaikana yhtiön geologitiimit liikkuvat alueella pääasiassa kesäaikaan.
– Maastotutkimukset sisältävät aiempien geologisten karttamerkintöjen tarkentamista ja varmistamista sekä kevyttä näytteenottoa kalliopaljastumista ja lohkareista. Kaikki työ tehdään jalkaisin ja jokamiehenoikeuden sallimissa rajoissa, Lähde kertoo. 

Mahdollisesta maaperänäytteiden keruusta ilmoitetaan alueen maanomistajille etukäteen kirjeellä.
– Noin 200 gramman painoiset maaperänäytteet kerätään lapiolla 20 senttimetrin syvyydestä. Näytteiden analysointi antaa alustavaa tietoa alueen kallioperän ominaisuuksista. Näytteitä ei kerätä pihapiireistä eikä viljellyiltä alueilta, Lähde toteaa. 

 

Latitude 66 Cobalt tekee aktiivista malminetsintää Kuusamossa 

Yhtiöllä on Kuusamossa nyt tehtyjen varausaluehakemusten lisäksi laajat malminetsintälupahakemusalueet. Hakemusalueet sijoittuvat Ollinsuon malminetsintälupa-alueen ympäristön lisäksi Käylän kylän läheisyydessä sijaitsevalle Juomasuon koboltti-kulta -esiintymän ympäristöön sekä Kuusamon ja Sallan rajan vastaiselle alueelle lähelle Posiolla sijaitsevaa Haarakummun koboltti-kupari -esiintymää. 

Lähteen mukaan yhtiön malminetsinnän toimintatavat ovat saaneet Kuusamon ja Posion maanomistajilta kiitosta. 

– Aktiivinen viestintä erilaisista tutkimuksista sekä kairaustöistä ja laadukas kairapaikkojen siistiminen ovat osoittaneet alueen asukkaille ja maanomistajille, että malminetsinnästä ei aiheudu arkielämälle haittaa. Yleisötilaisuudet, maanomistajille järjestetyt vierailut kairakoneilla sekä geologian kurssit ovat lisänneet ymmärrystä siitä mitä malminetsinnässä tehdään ja miksi, Lähde pohtii. 

Yhtiö työllistää tällä hetkellä 18 vakituista työntekijää ja maastotutkimusten ja kairausten käynnissä ollessa yhtiön työllistävä vaikutus nousee 60–70 henkilöön. Yhtiöllä on geologiset asemat Posion Soukkavaarassa ja Kuusamon Käylässä sekä toimisto Oulussa. 

 

Latitude 66 Cobaltin lupa- ja hakemustilanne Kuusamossa:  

  • Tammikuussa 2023 Tukesille jätettyjen varausilmoitusten (Kuusamo läntinen, Parsavaara) alueiden pinta-ala on yhteensä 44,72 neliökilometriä.  
  • Aiemmin vahvistettujen, voimassa olevien varausalueiden yhteenlaskettu koko on 27,2 neliökilometriä. 
  • Malminetsintälupahakemusalueiden yhteenlaskettu koko on 154,8 neliökilometriä. 
  • Ollinsuon malminetsintälupa-alueen koko on 10,4 neliökilometriä. 
  • Juomasuon kaivospiirin pinta-ala on yhteensä 54,96 hehtaaria.

Malminetsinnän lupaviranomainen on vuoden 2022 aikana vienyt 13 Kuusamossa sijaitsevaa lupahakemusta kuulutusprosessiin. Yhtiö odottaa kyseisten malminetsintälupien saavan lainvoiman niitä koskevien valitusten tultua käsitellyiksi. 

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä
jussi@lat66.com
040 594 4444

 

Uudet Kuusamossa sijaitsevat varausalueet on merkitty karttaan oranssilla värillä.

 

Varausaikana tehtäviin tutkimustöihin kuuluu muun muassa kartoitus, kuvassa kesägeologi Ville Niikkonen.

 

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.