Latitude 66 Cobalt teki 200 neliökilometrin varausalueilmoitukset Kemijärvelle ja Pelkosenniemelle

30.1.2023

Teknologiamineraalien malminetsintää ja kobolttikaivosten kehitystyötä tekevä Latitude 66 Cobalt Oy on jättänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille kaksi varausilmoitusta. Toinen alueista sijaitsee Kemijärvellä, toinen sekä Kemijärvellä että Pelkosenniemellä.

Kemijärvi kaakkoinen -niminen varausalue sijaitsee lähellä Sallan ja Posion kuntien rajaa. Aluetta halkoo Jumiskojoki. Yhtiön käytännön mukaisesti varausalue on rajattu siten, ettei se ulotu kymmentä kilometriä lähemmäksi Suomutunturin huippua. Varausalueen koko on 47,75 neliökilometriä.

Kemijärvi pohjoinen -niminen varausalue muodostuu kolmesta alueesta. Kaksi alueista sijaitsee Kemijärvellä ja yksi sekä Kemijärven että Pelkosenniemen alueella. Alueet sijaitsevat Oinaan, Tapionniemen ja Javaruksen kylien läheisyydessä sekä Kemijärven ja Pelkosenniemen raja-alueella.

Kemijärvi pohjoinen -varausalueen yhteenlaskettu koko on 152,53 neliökilometriä: 136,67 neliökilometriä alueesta sijaitsee Kemijärvellä ja 15,85 neliökilometriä Pelkosenniemellä.

 

Kylät sekä niiden läheisyydessä olevien vesistöjen ranta-alueet on rajattu varausalueen ulkopuolelle. Yhtiön käytännön mukaisesti alue on rajattu siten, ettei se ulotu kymmentä kilometriä lähemmäksi Pyhätunturin huippua.

Yhtiö hakee alueille kahden vuoden varausaikaa. Varausaikana muilla alan toimijoilla ei ole mahdollisuutta tehdä malminetsintälupahakemuksia kyseisille alueille.

Latitude 66 Cobaltin mielenkiinto kohdistuu uusiutuvan energian varastoinnissa tarvittaviin mineraaleihin. Alueilla otaksutaan esiintyvän kobolttia, kultaa ja kuparia.

 

Varausaikainen työ arkistotyötä ja kevyitä kenttätutkimuksia

– Varausaikana tehtävä geologinen työ on pääasiassa arkistotyötä, jossa käydään tarkoin läpi alueen tähänastinen tutkimushistoria. Tässä yhteydessä vertaamme alueen geologisia ominaisuuksia siihen mitä olemme oppineet kobolttiesiintymien sijoittumisesta muualla Kuusamon liuskevyöhykkeen alueella, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo.

Varausaikana yhtiön geologitiimit liikkuvat alueella pääasiassa kesäaikaan.

– Maastotutkimukset sisältävät aiempien geologisten karttamerkintöjen tarkentamista ja varmistamista sekä kevyttä näytteenottoa kalliopaljastumista ja lohkareista. Työ tehdään jalkaisin ja jokamiehenoikeuden sallimissa rajoissa, Lähde kertoo.

Mahdollisesta maaperänäytteiden keruusta ilmoitetaan alueen maanomistajille etukäteen kirjeellä.
– Noin 200 gramman painoiset maaperänäytteet kerätään lapiolla 20 cm syvyydestä. Näytteiden analysointi antaa alustavaa tietoa alueen kallioperän ominaisuuksista. Näytteitä ei kerätä pihapiireistä eikä viljellyiltä alueilta, Lähde toteaa.

 

Malminetsintäyhtiöiden välinen kilpailutilanne hankaloittaa varausalueiden suunnittelua

Kuusamon liuskevyöhyke on yksi niistä geologisista alueista, joista malminetsintäyhtiöt ovat kiinnostuneita alueen mineraalipotentiaalin takia.

– Varausilmoitus on aina alueen asukkaille, yrityksille, maanomistajille ja kuntapäättäjille yllätys. Tämä johtuu siitä, etteivät malminetsintäyhtiöt voi keskinäisen kilpailutilanteensa takia käydä avoimesti keskusteluja alueista ja niiden rajauksista ennen varausilmoituksen jättämistä, Lähde kertoo.

Lähteen mukaan varausaikana alueen maanomistajien ja muiden käyttäjien kanssa käydyt keskustelut vaikuttavat osaltaan alueelle mahdollisesti myöhemmin tehtävien malminetsintälupahakemusten rajauksiin.

– Toivomme suoraa yhteydenottoa kaikissa malminetsintään liittyvissä, askarruttavissa asioissa. Kerromme yhtiömme toiminnasta myös alueen kotitalouksiin ja yrityksiin helmikuun aikana jaettavalla julkaisulla, Lähde kertoo.

 

Latitude 66 Cobaltin varausten ja malminetsintälupahakemusten tilanne Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä

Latitude 66 Cobaltilla on Kemijärvellä aikaisempia malminetsintälupahakemuksia 35 neliökilometrin alueilla. Yhtiöllä ei ole Pelkosenniemellä aiempia voimassa olevia varausalueita tai malminetsintälupahakemuksia.

– Malminetsinnän lupaviranomainen Tukes on kertonut, että varausilmoitusten käsittely on tällä hetkellä ruuhkautunut. Voi ilmeisesti kulua kuukaudenkin verran aikaa ennen kuin nyt tehdyt varaukset ilmestyvät Tukesin ylläpitämään karttapalveluun. Itse pidämme parhaana tiedottaa asiasta heti kun varausilmoitus on tehty, Lähde kertoo.

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä
jussi@lat66.com
040 594 4444

 

Uudet Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä sijaitsevat varausalueet on merkitty karttaan oranssilla värillä.

 

Varausaikana tehtäviin tutkimustöihin kuuluu muun muassa kartoitus, kuvassa kesägeologi Ville Niikkonen.

 

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.