Latitude 66 Cobalt tekee kartoitusta ja maaperänäytteiden keruuta Kuusamossa ja Posiolla

27.5.2020

Teknologiamineraalien malminetsintää ja kobolttikaivosten kehitystyötä tekevä Latitude 66 Cobalt Oy tekee kesäkuun jälkipuoliskolla ja heinäkuussa maaperän kartoitusta ja maaperänäytteiden keruuta Kuusamossa ja Posiolla.

– Työ on olennainen osa Kuusamon liuskevyöhykkeen geologista perustutkimusta. Kartoituksessa varmistamme historiallisia merkintöjä esimerkiksi lohkareista ja viemme maastohavaintoja digitaaliseen karttapohjaan. Maaperänäytteet lähetetään tutkimuslaitoksiin analysoitavaksi. Vaikka 200 gramman näytteet otetaan vain 20 cm syvyydestä, ne antavat kiinnostavaa tietoa alueen kallioperästä, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo.

 

Maaperänäytteiden keruusta ilmoitetaan maanomistajille kirjeitse.
– Kirjeen mukana lähetettävästä kartasta näkyy tarkasti miltä alueelta näytteitä kerätään. Näytteitä ei kerätä pelloilta eikä pihapiirien läheisyydestä. Geologitiimimme liikkuvat aina merkityillä ajoneuvoilla ja heidät tunnistaa yhtiön huomioliiveistä, Lähde kertoo.

Maaperänäytteiden keruu ja alueella aiemmin keväällä miehittämättömällä lennokilla tehdyt maaperän magnetismimittaukset sekä maanpinnalta tehdyt sähkömagneettiset mittaukset antavat tietoa Kuusamon liuskevyöhykkeen rakenteesta.

 

– Järjestelmällinen malminetsintä perustuu geologiseen ymmärrykseen siitä, miten alueen kallioperä on 1,6 – 2,5 miljardia vuotta sitten syntynyt. Mitä paremmin geologimme osaavat mallintaa silloiset tapahtumat, sen tarkemmin voimme kohdistaa malminetsinnän kobolttiesiintymien kannalta potentiaalisille alueille, Lähde kertoo.

Lähteen mukaan laaja alueellinen malminetsintä on tärkeää pitkäaikaisen kaivostoiminnan kannalta.
– Laajoilla alueilla tehty järjestelmällinen malminetsintä antaa mahdollisuuden löytää sellaisia esiintymiä, joiden varassa kaivostoiminta voi toimia kannattavasti useiden vuosikymmenten ajan. Malminetsinnän rajoittaminen johtaisi suurella todennäköisyydellä lyhytikäisempien kaivosten syntyyn. Se ei voi olla kenenkään etu, Lähde pohtii.

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde, 040 594 4444, jussi@lat66.com

 

Maaperänäytteet otetaan noin 20 cm syvyydestä.

 

Näytteitä kerätään tulevana kesänä kartan viivoitetuilla alueilla.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.