Latitude 66 Cobalt tekee kartoitusta ja kerää maaperänäytteitä Rovaniemellä ja Tervolassa

25.6.2020

Teknologiamineraalien malminetsintää ja kobolttikaivosten kehitystyötä tekevä Latitude 66 Cobalt Oy tekee heinäkuun ja elokuun aikana maaperän kartoitusta ja kerää maaperänäytteitä Rovaniemellä ja Tervolassa. Toimenpiteet liittyvät Suomen kobolttipotentiaalia kartoittavaan Operaatio Akkumalmi -tutkimusohjelmaan.

Yhtiöllä on voimassa oleva varsinaista malminetsintää edeltävä varaus Peräpohjan alueella. Varausaika päättyy syksyllä 2021, mihin mennessä yhtiö mahdollisesti tekee alueella malminetsintälupahakemuksia.

– Nyt tehtävä näytteenotto liittyy Peräpohjan geologisen alueen rakenteen selvittämiseen. Tutkimustyö on aivan alkuvaiheessa, emmekä ole vielä tilanteessa, jossa pyrkisimme paikantamaan yksittäisiä malmioita, yhtiön geologista työtä johtava päägeologi Aaron Davies kertoo.

 

Näytteenottajat kaivavat lapiolla noin 20 senttimetriä syvän kuopan, jonka pohjalta otetaan 200 gramman maaperänäyte. Tämän jälkeen kuoppa peitetään.

– Näytteet analysoidaan laboratoriossa ja tulosten pohjalta voidaan tehdä arvioita kyseisen alueen kallioperän rakenteesta, lähinnä siitä minkä tyyppistä peruskallio kyseisellä alueella on, Aaron Davies kertoo.

Kartoitustyössä geologit varmistavat alueelta aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja esimerkiksi lohkareista sekä näkyvillä olevista kallioista. Kartoituksessa varmistetut tiedot liitetään digitaaliseen karttapohjaan.

 

480 kappaletta 200 gramman näytteitä 90 kiinteistön alueelta

Heinäkuun jälkipuoliskolla alkava näytteidenotto edellyttää maanomistajien kirjallista informointia asiasta. Kirjeet 90 kiinteistön omistajille postitetaan kuluvalla viikolla.

– Jokaisessa kirjeessä on mukana virallisen ilmoituksen lisäksi kartta kunkin kiinteistön näytteenottoalueiden sijainnista. Näytteitä ei kerätä pihapiireistä, niiden läheisyydestä tai viljelyssä olevilta alueita, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo.

Yhtiön geologit liikkuvat alueella aina merkityillä ajoneuvoilla ja heidät tunnistaa huomioliiveistä, joissa on yhtiön tunnus.

 

Laajojen alueiden tutkiminen tuottaa laadukasta kaivostoimintaa

– Malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta käydään yhä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Tämä on tärkeää, sillä vain siten alaa koskevat faktat tulevat julki. Malminetsintäyhtiöillä, kaivosalan toimijoilla sekä kaivostoimintaan kytkeytyvällä suomalaisella teollisuudella on paljon työtä tehtävänä, että alan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys paranee, Lähde pohtii.

Lähteen mukaan laaja alueellinen malminetsintä on pitkäaikaisen ja laadukkaan kaivostoiminnan syntymisen edellytys.

– Laajoilla alueilla tehtävä järjestelmällinen malminetsintä antaa mahdollisuuden löytää sellaisia esiintymiä, joiden varassa kaivostoiminta voi toimia kannattavasti useiden vuosikymmenten ajan. Malminetsinnän rajoittaminen johtaisi suurella todennäköisyydellä lyhytikäisempien kaivosten syntyyn. Se ei voi olla kenenkään etu, Lähde pohtii.

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde, 040 594 4444, jussi@lat66.com

 

Näytteenottajat Katariina Riihimäki ja Petri Lahermaa työssään

 

Latitude 66 Cobalt kerää karttaan tummennetuilla alueilla maaperänäytteitä kesän aikana Rovaniemellä ja Tervolassa.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.