Latitude 66 Cobalt tekee kairaustutkimuksia Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa

4.2.2020

Teknologiamineraaleihin ja erityisesti kobolttiin keskittynyt Latitude 66 Cobalt Oy aloittaa helmikuun puolivälissä kairausohjelman Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa. Kairausten arvioidaan kestävän huhtikuun loppuun ja yhtiön suunnitelmissa on 22 reiän kairaaminen. Suunniteltujen kairareikien syvyys on 50 – 320 metriä ja kairausten yhteismitta on noin 3000 metriä.

– Kairausohjelmalla on kolme tavoitetta. Selvitämme Juomasuon alueen malmion mahdollista geologista jatkumoa. Tietyillä alueilla aiemmin tekemämme sähkömagneettiset tutkimukset ovat antaneet kiinnostavia tuloksia ja kairauksilla haetaan tarkempaa tietoa. Kolmas tavoite on lisätä tietoa ja ymmärrystä koko alueen kattavan Kuusamon liuskevyöhykkeen rakenteesta, kertoo kairauksia johtava geologi Aaron Davies.

Kuusamossa kairaukset keskittyvät Juomasuon kaivospiirin läheiselle Hangaslammen alueelle, missä kairataan viisi reikää. Tutkittavat alueet sijaitsevat Juomasuon kaivospiiriin nähden kauempana Kitkajoesta. Kuusamon Vilkaslammen alueella kairataan kolme ja Ollinsuon alueella kaksi reikää.

Posiolla Maaninkavaaran alueella kairataan seitsemän reikää. Sallan Pattasojan alueella kairataan neljä reikää. Pattasojan alueella yhtiö tekee kairaukset itse määrittelemänsä suojavyöhykkeen mukaisesti yli kilometrin päässä Oulankajoesta.

Kairaukset tehdään alueiden maanomistajien luvalla ja maanomistajille maksetaan lainmukainen maanomistajakorvaus. Latitude 66 Cobalt  on informoinut Tukesia kairauksista ja yhtiö tulee luovuttamaan Tukesille kairausten yhteydessä syntyvän geologisen tiedon normaalin käytännön mukaisesti.

Latitude 66 Cobaltin vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo yhtiön noudattavan aiemmissa kairauksissa hyväksi havaittuja käytäntöjä.

– Kairauksissa syntyvä kiviliete eli soija tankitetaan ja viedään pois kairauspaikalta. Kairauksissa käytetään myös suoja-alustoja siten, että mahdollisen laiterikon myötä luontoon ei päädy öljyä, Lähde kertoo.

Kairaustyöt toteuttavat ranualainen MK Core Drilling Oy, nivalalainen Nivalan Timanttikairaus Oy ja rovaniemeläinen Northdrill Oy. Latitude 66 Cobalt on ollut yhteydessä alueen paliskuntiin kairausten tarkemmista aikatauluista.

 

Lisätiedot: Jussi Lähde, puhelin 040 594 4444, sähköposti jussi@lat66.com

ylös ylös2
Sivun
alkuun.