Latitude 66 Cobalt tekee kairaustutkimuksia Kuusamon Käylän Juomasuolla elokuusta alkaen

28.6.2018

Elokuussa alkava kairausohjelma käsittää tämänhetkisten suunnitelmien mukaan viisi kairausreikää. Kairauksilla tutkitaan Kuusamon Käylän alueella sijaitsevan kaivospiirin malmiota sekä sitä ympäröivää kiviainesta.

Tammikuussa 2018 kaivoshankkeistaan kertonut yhtiö on tähän asti tutkinut alueella aiempina vuosikymmeninä tehtyjen kairausten kairasydämiä.

– Aiemmat kairaukset ovat antaneet meille paljon tärkeää tietoa. Nyt tehtävä työ tuottaa tietoa laajemman geologisesti kiinnostavan alueen kobolttiesiintymien rakenteesta, kertoo kairausohjelmaa johtava geologi Aaron Davies.

Geologiset ennustemallit ovat kehittyneet viimeisten vuosien aikana kehittyneet merkittävästi. Yhtiö tulee käyttämään Käylän Juomasuolta saatavaa geologista tietoa Kuusamon, Posion ja Sallan alueen malminetsintätyön tukena.

Kairaukset tuottavat tärkeää tietoa myös yhtiön kaivoshankkeen tekniseen suunnitteluun.

– Tekninen tiimimme tulee saamaan tärkeää tietoa alueen kallioperän rakenteesta ja veden käyttäytymisestä alueella. Tulevan kaivostoiminnan suunnittelun vesiturvallisuuden kannalta tämä tieto on äärimmäisen tärkeää, Davies kertoo.

Alueelle kairataan viisi keskimäärin 350 metriä syvää kairausreikää. Kairausten tuottamien tulosten myötä kaksi rei’istä saatetaan ulottaa syvemmälle aina 1000 metriin asti. Kairattavien reikien halkaisija on noin 8 cm.

– Tällainen on kairausohjelmien luonne. Kairausten myötä saatava tieto ohjaa kairausten jatkosuunnittelua, Davies kertoo.

Aiempina vuosikymmeninä nykyisen kaivospiirin alueelle on kairattu noin 448 kairausreikää joista 249 ulottuu 100 metriä syvemmälle.

Kairaustyöt tekee ranualainen MK Drilling Oy. Latitude 66 Cobaltin vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaavan Jussi Lähteen mukaan yhteistyökumppanin valinnassa yhdistyi kaksi yritykselle tärkeää asiaa.

– Valitsimme yrityksen joka käyttää alan uusinta teknologiaa edustavaa kalustoa sekä huomioi ympäristöturvallisuuden toiminnassaan erinomaisesti. Toinen meille tärkeä asia on löytää yhteistyökumppaneita joiden kautta tilauksemme muuttuvat työksi ja toimeentuloksi yrityksen toiminta-alueen ihmisille. Nyt nämä tavoitteet yhdistyivät, Lähde kertoo.

MK Drilling Oy:n Mika Kehusmaan mukaan kairauksissa käytetään kairakoneen ja vedenpuhdistuslaitteiston yhdistelmää.
– Kairattaessa nousee ylös soijaa eli porauslietettä. Ohjaamme lietteen pumpulla puhdistuslaitteistoon jossa kiinteä kiviaines saostuu altaisiin. Mikäli kiviaineen saostumista täytyy nopeuttaa, käytämme siihen täysin luonnonmukaisia aineita, Mika Kehusmaa kertoo.

Kehusmaan mukaan vesien käsittelyn ansiosta kairauspaikalle ei näin jää kairauksen yhteydessä noussutta kiviainesta.

Käytettävien laitteiden suunnittelussa on huomioitu ympäristöturvallisuus. Koneiden hydrauliikan alla on valuma-allas, joten mahdolliset letkurikot eivät aiheuta öljyn pääsyä ympäröivään luontoon. Myös kairakoneen ulkopuoliset polttomoottoria käyttävät laitteet kuten generaattori ja vesipumppu on sijoitettu omien valuma-altaiden päälle.

Ympäristöturvallisuus on huomioitu myös laitteiden käytössä.
– Kairaus keskeytetään aina polttoainehuollon ajaksi. Tankkauksessa on aina mukana kaksi henkilöä koko toimenpiteen ajan alkaen polttoaineen noudosta kairakoneen luo. Kaikki kulkeminen ja kulkureittien teko luontoon mietitään tarkasti ja työn vaikutukset luontoon minimoidaan, Kehusmaa kertoo.

Latitude 66 Cobalt tulee informoimaan tiedotusvälineitä sekä Kuusamon Käylän alueen asukkaita kairausohjelmasta tarkemmin ennen kairausten alkua. Yhtiö järjestää yleisölle kairausohjelman aikana mahdollisuuden tutustua kairaustyöhön paikan päällä.

Lisätiedot:
Jussi Lähde. vastuullisuus ja viestintä, puhelin +358-40-594 4444, jussi@lat66.com.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.