Latitude 66 Cobalt tekee kairareikien sähkömagneettisia tutkimuksia Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa

3.5.2020

Koboltin ja muiden teknologiamineraalien malminetsintätyötä tekevä Latitude 66 Cobalt Oy suorittaa toukokuun aikana kairareikien sähkömagneettisia tutkimuksia Kuusamossa Hangaslammen ja Pohjaslammen alueilla, Posion Haarakummussa ja Sallan Pattasojalla.

Kaikki nyt tutkittavat kairareiät on kairattu kuluvan vuoden aikana. Kairareiän sähkömagneettinen tutkimus antaa lisätietoa reikää ympäröivän kallioperän kyvystä varata ja johtaa sähköä. Tätä tietoa käytetään kyseisten alueiden geologisessa mallinnuksessa ja jatkotutkimusten suunnittelussa.

– Tällä tavalla saamme kairauksista kaiken mahdollisen tiedon. Tutkittavat reiät ovat syvyydeltään 130 – 350 metriä. Sähkömagneettinen tutkimus antaa meille näkyvyyttä kallion piirteistä ja laadusta syvällä, mikä auttaa meitä hahmottamaan mineraalipitoisten esiintymien sijaintia ja laajuutta, tutkimuksia johtava geologi Aaron Davies kertoo.

Tutkimus suoritetaan maan pinnalle levitettävien sähkökaapeleiden, kairareikään laskettavan yksikön ja sähköimpulssien avulla. Kaapeleiden ja työskentelyssä tarvittavan aggregaatin kuljetukseen käytetään maastossa pääasiassa moottorikelkkaa. Tutkimuksiin on olemassa alueiden maanomistajien lupa. Tutkimukset toteuttaa GRM-services Oy.

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde
040 594 4444
jussi@lat66.com
Latitude 66 Cobalt Oy
vastuullisuus ja viestintä

ylös ylös2
Sivun
alkuun.