Latitude 66 Cobalt tarkensi Kuusamon Säynäjävaaraa koskevaa malminetsintälupahakemusta

28.8.2019

Latitude 66 Cobalt on jättänyt kaivosalan lupaviranomaisena toimivalle Tukesille (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) Kuusamon Säynäjävaaran aluetta koskien.

Tällä hetkellä Tukesin verkkosivuilla malmietsintähakemus näkyy yli 85 hehtaarin kokoisena, mutta yhtiö on jättänyt Tukesille tarkennetun hakemuksen, jossa malminetsintälupahakemuksen koko on 44,12 hehtaaria. Yhtiö on tarkentanut hakemusaluetta Tukesille ensimmäisen hakemuksen jättämisen jälkeen.

– Tämä kertoo omaa kieltään Kuusamon liuskevyöhykkeen alueelle kohdistuvasta mielenkiinnosta. Varausilmoituksia ja malminetsintähakemuksia tehdään paljon. Pyrimme jo hakemusaikana tarkastelemaan alueiden kokoa kriittisesti ja pienentämään niitä tarvittaessa. Nyt on toimittu näin, yhtiön viestinnän ja vastuullisuuden parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo.

Hakemusalueella sijaitsee 1980-luvulta tunnettu esiintymä, josta on GTK:n tekemissä kairauksissa löydetty tuolloin sekä kobolttia että kultaa.

– Hakemus liittyy laajempaan tavoitteeseemme tutkia ja ymmärtää paremmin koko Kuusamon liuskevyöhykkeen geologiaa. Näemme alueessa tiettyjä yhtäläisyyksiä Kuusamon Juomasuon geologian kanssa.  Ensimmäisessä vaiheessa analysoimme aiempien kairausten tulokset, geologi Aaron Davies kertoo.

Malminetsintälupa oikeuttaa alueen maanomistajat korvauksiin

Uuden malminetsintähakemuksen alue kattaa kahden eri kiinteistötunnuksen alueen.

Tukes järjestää osana hakemuksen käsittelyä kuulemiset, joiden yhteydessä maanomistajilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä asiasta. Kuulemisista kerrotaan aikanaan joko Tukesin maanomistajille lähettämällä kirjeellä tai lehti-ilmoituksella alueen lehdissä.

Kuulutusasiakirja tulee nähtäville kunnan ilmoitustaululle. Samaan aikaan Tukes pyytää malminetsintävaraukseen lausuntoa kunnalta, ELY-keskuksella ja mahdollisesti muilta viranomaisilta. Näiden lausuntojen ja lainsäädännön pohjalta Tukes tekee päätöksen malminetsintähakemuksesta.

Malminetsintäkorvaukset

Malminetsintäkorvauksen vuotuinen suuruus kiinteistöä kohti on 20 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon ensimmäiseltä neljältä vuodelta.

Tämän jälkeen korvaus maksetaan seuraavasti: 30 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon viidenneltä, kuudennelta ja seitsemänneltä vuodelta, 40 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon kahdeksannelta, yhdeksänneltä ja kymmenenneltä vuodelta ja 50 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon yhdenneltätoista vuodelta ja sen jälkeisiltä vuosilta.

Malminetsintäkorvaus edellyttää malminetsintäluvan voimaantuloa.

 

Latitude 66 Cobaltin Tukesille jättämän tarkennetun malminetsintähakemuksen alue:

Voit ladata kartan tästä


Lisätiedot:

Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä, 040 594 4444

ylös ylös2
Sivun
alkuun.