Latitude 66 Cobalt tapasi kuntapäättäjiä Kuusamossa ja Posiolla

24.5.2019

Kuusamoon ja Posiolle kobolttikaivoksia suunnittelevan Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyer ja yhtiön viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava Jussi Lähde ovat tavanneet kuntapäättäjiä molemmissa kunnissa viimeisten viikkojen aikana. Tapaamiset ovat osa yhtiön jatkuvaa yhteydenpitoa valtuustoihin ja valtuustoryhmiin.

– Posiolla saimme kutsun kunnanvaltuuston iltakouluun ja Kuusamossa tapasimme kaikki ne valtuustoryhmät, jotka ovat meidät halunneet tavata. Tapaamisissa kerroimme yhtiön tekemästä Kuusamon liuskevyöhykkeen alueen geologisesta tutkimustyöstä sekä Juomasuon ja Haarakummun kaivoshankkeiden etenemisestä, Lähde kertoo.

Kuusamossa yhtiö tapasi keskustan, kokoomuksen, SDP:n ja perussuomalaisten valtuustoryhmät. KD:n edustaja oli mukana kokoomuksen ryhmän kanssa järjestetyssä tapaamisessa. Lähteen mukaan yhtiöllä ei ollut tapaamisissa kerrottavana mitään sellaista, mistä yhtiö ei olisi jo aiemmin tiedottanut. Osana YVA-prosessia keskusteluihin nousi myös alueen demografisesta kehityksestä tehtävä tutkimus ja kaivostoiminnan pitkäaikainen vaikutus alueen väestönkehitykseen.

– Keskustelujen rungon muodostivat Juomasuon viime vuoden kairausten tulokset, Tukesille tekemämme raportti Juomasuon kaivospiirin teknisestä työstä ja pohjoisen Kuusamon, Posion, Kemijärven ja Sallan alueen kansainvälinen mielenkiinto akkumineraalien osalta, Lähde toteaa.

Yhtiö kertoi myös omasta vaikuttamistyöstään kaivosalaa koskevaan lainsäädäntöön. Latitude 66 Cobalt on julkisesti ehdottanut kaivosveroratkaisuna louhintamääriin pohjautuvaa royaltymaksua, josta merkittävä osa ohjattaisiin kaivosalueiden kunnille.

– Tässä asiassa olemme olleet yhteydessä kaikkiin uuden eduskunnan kansanedustajiin kirjeitse ja tavanneet niin kansanedustajia kuin puolueiden veroasiantuntijoita. Olemme toimittaneet näkemyksemme myös Työ- ja elinkeinoministeriön asettamalle alaan vaikuttavaa lainsäädäntöä tutkivalle selvityshenkilölle, Lähde kertoo.

Latitude 66 Cobaltin edustajat pitävät tapaamisten tärkeimpänä antina mahdollisuutta vastata suoraan heille esitettyihin kysymyksiin.

– Posiolla korostui mielenkiinto Mustavaaran kaivosalueen tulevaisuutta kohtaan sekä kunnan omistaman teollisuuskiinteistön mahdollinen käyttökelpoisuus kaivostoiminnan tukitoiminnoissa. Seuraamme molempia asioita tarkasti, mutta Mustavaara on nyt osa konkurssimenettelyä ja kunnan omistamissa tiloissa toimivassa yhtiössä ovat yt-neuvottelut menossa. Tällaisessa tilanteessa emme voi juuri lausua aiheista mitään, Lähde huomauttaa.

Kuusamossa Latitude kertoi tehneensä viime vuonna Käylässä sijaitsevan saha-alueen remontoinnissa töitä 42 paikallisen yrityksen kanssa. Yhteensä alueella on eri työtehtävissä työskennellyt viime vuonna 20 henkilöä, kaikki paikallisista yrityksistä.

– Kairaustyöt meille teki ranualainen yritys ja yhteistyö heidän kanssaan varmasti jatkuu. Kaikki muut tekijät tulivat lähempää. Viimeisten 18 kuukauden investoinnit tutkimustyöhön ovat olleet lähes 3 miljoonaa euroa. Tämän vuoden kairausohjelma suunnitellaan osin yhteistyössä GTK:n kanssa osana Business Finlandin rahoittamaa BATCircle-ohjelmaa.

Muuntokoulutuksen tarpeen ja kaivosalalla työskentelevien mahdollisten paluumuuttajien lisäksi keskusteluissa käytiin läpi myös Kuusamon ja Posion alueiden yritystoiminnan kehitysmahdollisuuksia.
– Tämän vuoden aikana aloitamme alueen yritysten kanssa yhteisen ohjelman, jotta yrittäjät tietävät mitä mahdollisuuksia kaivoksen rakentaminen ja kaivostoiminta alueelle tuo. Tämä on tärkeää yritystoiminnan pidemmän aikavälin suunnittelussa, Lähde kertoo.

Keskusteluissa käytiin läpi myös Juomasuon alueen varaustilannetta. Yhtiö kertoi vetävänsä pois edellisen kaivostoiminnan vuosina 2012, 2014 ja 2015 tekemät hakemukset kaivospiirin laajentamisesta sekä malminetsinnästä. Nämä korvautuvat uudella malminetsintähakemuksella, jota yhtiö parhaillaan rajaa viime vuonna tehtyjen kairausten ja tammikuussa tehtyjen sähkömagneettisten tutkimusten tulosten pohjalta.

Lähde pitää suoraa keskusteluyhteyttä kuntapäättäjien kanssa tärkeänä myös kunnallisen päätöksentekoprosessin kannalta.

– Valtuutetut ovat kuntalaisille tärkeitä tietolähteitä, heidän näkemyksiään kuullaan ja niihin luotetaan. Valtuutettu on toiminnassaan kuntapäättäjänä myös virkavastuulain alainen, tämä tuo merkittävän vastuun päätöksissä käytettävän tiedon paikkansapitävyydestä. Tällaiset tapaamiset ovat siksikin tärkeitä, Lähde pohtii.

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde
vastuu ja viestintä
+358 40 594 4444
Latitude 66 Cobalt Oy

ylös ylös2
Sivun
alkuun.