Latitude 66 Cobalt raportoi Tukesille Juomasuon kaivoshankkeen etenemisestä

2.5.2019

Kuusamoon ja Posiolle kobolttikaivoksia kehittävä Latitude 66 Cobalt Oy on jättänyt 30.4. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille hakemuksen koskien Juomasuon kaivospiiriä. Hakemuksessa yhtiö arvioi tarvitsevansa YVA-prosessiin, kaivoksen tekniseen suunnitteluun ja kaivostoimintaan liittyvään luvitukseen viisi vuotta.

”Kaivospiiriä koskeva lupa raukeaa, mikäli kaivosyhtiö ei tee määrätietoista työtä kaivospiirin kehittämiseksi toimivaksi kaivokseksi. Nyt Tukesille jätetty hakemus kertoo työstä, jota olemme viime vuodet Juomasuon kaivospiirin alueella tehneet”, yhtiön toimitusjohtaja Thomas Hoyer kertoo.

Pohjois-Kuusamossa Käylän kylän läheisyydessä sijaitsevalla Juomasuon kaivospiirin alueella on tehty geologista tutkimustyötä jo 1980-luvulta. Kaivospiiri on myönnetty ja saanut lainvoiman vuonna 1993. Latitude 66 Cobalt Oy on aloittanut työt kaivospiirin kehittämiseksi kaivokseksi vuonna 2017.

Tukesille toimitetusta asiakirjasta käy ilmi Latitude 66 Cobalt Oy:n kaivospiirin alueella tekemän tutkimustyön laajuus. Yhtiö on tänä aikana sijoittanut tutkimustyöhön 2,5 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan Juomasuon alueella viimeisen 30 vuoden aikana tehdyn tutkimustyön arvo nykyrahassa on noin 15 miljoonaa euroa.

 

YVA-prosessi alkaa 2019 aikana

Tukesille toimittamassaan asiakirjassa Latitude 66 Cobalt kertoo aloittavansa YVA-prosessin kuluvan vuoden aikana.

”Aiemman kaivostoimijan YVA-selvityksensä pohjaksi tuottama materiaali ei vastaa omaa laatustandardiamme, emme tule käyttämään sitä miltään osin. Viranomaisilla ja muilla tahoilla oli kyseistä YVA-prosessia koskevissa lausunnoissaan niin paljon huomautettavaa että prosessi on syytä aloittaa alusta. Koko lähestymistapamme on aivan toinen kuin aiemmissa hankkeissa, tavoitteenamme on elinkeinojen yhteensovittaminen ja pitkäaikainen alueen taloudellista kehitystä tukeva toiminta ”, Hoyer kertoo.

Kaivostoiminnan suunnittelussa yhtiö keskittyy parhaillaan maanalaiseen kaivostoimintaan, joka toteutetaan pitkittäisenä pengertäyttölouhintana.

”Maanalaisen kaivostoiminnan ansiosta malmion mineraalit hyödynnetään mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla ja haittavaikutukset ovat mahdollisimman rajatut. Louhosta täytetään sivukivellä ja sidosaineella mahdollisuuksien mukaan louhinnan edetessä. Tällä tavalla maan pinnalla väliaikaisesti varastoitavan sivukiven määrä pidetään mahdollisimman pienenä”, Hoyer kertoo.

Arvioitu vuotuinen malminlouhintamäärä on tämän hetkisen tiedon valossa noin 360 000 tonnia malmia. Tämän lisäksi sivukiveä muodostuu vuosittain noin 40 000 tonnia. Suunniteltujen louhintamäärien näkökulmasta kaivoksesta tulisi yksi Suomen pienimmistä mineraalikaivoksista, Juomasuon kaivoksen vuotuinen louhintamäärä tulisi olemaan noin 0,4% suomalaisten mineraalikaivosten vuoden 2017 louhintamäärästä*.

Kaivoksen tuottamia mineraaleja ovat koboltti ja kulta. Esiintymästä vuonna 2014 tehdyssä malmivarantoarviossa raportoidun kullan kokonaismäärän nykymarkkina-arvo on noin 478 miljoonaa euroa ja koboltin kokonaismäärän nykymarkkina-arvo noin 449 miljoonaa euroa**.

Hakemuksesta käy myös ilmi, että yhtiö ei tule hyödyntämään malmiossa vähäisin pitoisuuksin esiintyvää uraania.

 

Rikastamolaitokselle etsitään sijaintivaihtoehtoja

Latitude 66 Cobalt kertoo etsivänsä rikastamolaitokselle vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja. Sijoituspaikka-arvio tehdään osana YVA-prosessia ja selvitystyö aloitetaan vuonna 2019.

”Meillä on kaivospiirin alueelle vievän metsätien käytöstä sopimus, jonka ansiosta kaivoksen liikenne ei tule kulkemaan Käylän kylän teiden kautta. Tämän hetken arviomme kaivokselta rikastamoon kuljetettavan materiaalin määrästä on alle 20 rekka-autoa vuorokaudessa”, Hoyer kertoo.

Hoyer muistuttaa, että kaivostoimintaan liittyvät menetelmät tulevat tarkentumaan kannattavuusselvityksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin myötä. Yhtiö tutkii parhaillaan vuoden 2018 kairauksissa kaivospiirin alueelta löytynyttä uutta malmion osaa, jonka koboltti- ja kultapitoisuudet ovat hyvin lupaavia.

”Tämän uuden osan tutkiminen perustelee osaltaan kaivospiirillä tehtävän työn tarvetta. Kaivoslaki edellyttää, että malmiot on tunnettava tarkoin ennen kaivostoiminnan lopullista teknistä suunnittelua”, Hoyer muistuttaa.

 

* Tukes: Vuoriteollisuustilasto 2018

** Kullan ja koboltin hinnat, sekä USD/EUR valuuttakurssi 31.12.2018

 

Liitteet:
Latitude 66 Cobalt Oy:n Tukesille 30.4. jättämän hakemuksen julkinen osuus

 


Juomasuon kaivospiirin kartta

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä, puhelin +358 40 594 4444, jussi@lat66.com

ylös ylös2
Sivun
alkuun.