Latitude 66 Cobalt pienentää malminetsintälupahakemusten alueita Kuusamossa

4.1.2022

Latitude 66 Cobalt pienentää neljän Pohjois-Kuusamossa sijaitsevan malminetsintälupahakemuksen aluetta. Yhtiö on tehnyt aluemuutoksista ilmoituksen malminetsinnän lupaviranomaisena toimivalle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille. Posti jakaa asiasta kertovan Kairasydän-tiedotteen 93900-postinumeroalueen kotitalouksiin keskiviikkona 5.1.2022.

Uudelleen rajatut hakemusalueet ovat nimeltään Kuusamo pohjoinen, Kuusamo pohjoinen 2, Rintajärvi ja Rintajärvi 2.

Pohjoisen Kuusamon alueella sijaitsevat päivitettävät lupahakemusalueet olivat aiemmin kooltaan 7370 hehtaaria. Tutkimusalueiden rajaamisen jälkeen alueiden koko on 3209 hehtaaria. Alueiden yhteenlaskettu koko pienenee 56 prosenttia. Pieneltä osin hakemusalue kattaa myös uusia alueita.

 

Nyt tehdyt uudet rajaukset pohjaavat vuosien 2020 ja 2021 aikana tehtyihin tutkimuksiin.
– Maastossa on tehty maaperänäytteenottoa. Näytteet on tutkittu laboratoriossa ja testituloksina saamme tiedot 61 alkuaineesta, kertoo projektigeologi Otso Markkanen.

Näytteenoton lisäksi yhtiön geologitiimit ovat tehneet kallioperäkartoitusta.
– Kartoituksessa tärkeimmät työkalut ovat kivivasara ja geologinen kompassi. Kivivasaran avulla keräämme kallioperästä tai lohkareista noin nyrkin kokoisia näytteitä, joista mielenkiintoisimmat analysoidaan laboratoriossa. Kiven kemiallinen koostumus antaa viitteitä mahdollisista mineralisaatioista eli tietyn alkuaineen tavallista suuremmista pitoisuuksista, Markkanen kertoo.

Markkasen mukaan myös muualla Kuusamon liuskevyöhykkeellä tehtävä geologinen tutkimus näkyy nyt tehdyissä aluerajauksissa.
– Kun ymmärrys alueen geologiasta kasvaa, tutkittavat alueet pienenevät. Tällainen on malminetsinnän luonne, Markkanen tiivistää.

 

Tutkimustyö jatkuu vuonna 2022

– Maaperänäytteiden keruu jatkuu osalla alueista, siitä ilmoitetaan maanomistajille aina etukäteen kirjeitse. Seuraavat tutkimusvaiheet ovat kallioperän sähköisyyden ja magnetismin tutkiminen maan pinnalle levitettävän sähköjohdon, sähköimpulssin ja antureiden avulla, Markkanen kertoo.

Kallioperän sähköisyyttä ja magnetismia tutkittaessa yhtiö tulee pyytämään alueen maanomistajilta lupaa kulkea alueella lumikelkalla tai mönkijällä. Osalla alueista saatetaan pyytää maanomistajilta lupaa myös peruskallion päältä tapahtuvaan moreeninäytteenottoon.

 

Latitude 66 Cobalt odottaa Tukesin ottavan alueen malminetsintälupahakemukset käsittelyyn vuoden 2022 aikana. Hakemusten käsittelyyn liittyy kuulutusprosessi, jonka yhteydessä kunnalla ja alueen asukkailla sekä muilla tahoilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä lupahakemuksesta.

Kun malminetsintälupa on saanut lainvoiman, yhtiö maksaa lupa-alueiden maanomistajille lainmukaisen malminetsintäkorvauksen. Lainvoimaisuus edellyttää sitä, että mahdolliset lupapäätöksestä tehdyt valitukset on käsitelty. Yhtiö maksaa maanomistajille samansuuruisen korvauksen myös silloin, kun tutkimuksia tehdään maanomistajan antamalla luvalla ennen kuin malminetsintälupa on saanut lainvoiman.

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä, 040 594 4444, jussi@lat66.com

 

Lue Kairasydän-tiedote tästä

Lupahakemusalueiden Kuusamo pohjoinen ja Kuusamo pohjoinen 2 muutokset

 

Lupahakemusalueiden Rintajärvi ja Rintajärvi 2 muutokset

 

Projektigeologi Otso Markkanen

ylös ylös2
Sivun
alkuun.