Yhtiö on tehnyt Tukesille laajan varausilmoituksen Peräpohjan liuskevyöhykkeen itäiselle alueelle Rovaniemellä, Tervolassa, Ranualla ja Kemijärvellä

23.8.2019

Yhtiön tavoitteena on selvittää alueen geologista rakennetta sekä mahdollisuuksia teknologiamineraaleihin liittyvään malminetsintään

Teknologiamineraaleihin keskittyvä Latitude 66 Cobalt Oy on jättänyt kaivostoiminnan lupaviranomaiselle Tukesille varausilmoituksen koskien 2070,22 neliökilometrin aluetta Rovaniemen kaupungin eteläisillä alueilla, Tervolassa, Ranualla ja Kemijärvellä. Yhtiö tekee parhaillaan laajaa geologista tutkimusta Posion, Kuusamon ja Sallan alueella sijaitsevan Kuusamon liuskevyöhykkeen alueella. Yhtiö kehittää kobolttikaivoshankkeita Kuusamossa ja Posiolla.

Yhtiön hallituksen jäsen, geologian professori Steffen Hagemann näkee Peräpohjan liuskevyöhykkeen geologisesti kiinnostavana ja vielä toistaiseksi hyvin vähän tutkittuna alueena.

– Alue muistuttaa rakenteeltaan Kuusamon liuskevyöhykettä, molemmat alueet ovat syntyneet maankuoren historian näkökulmasta samoihin aikoihin ja ne ovat mineraaliesiintymiltään saman tyyppisiä. Tämä antaa olettaa tiettyjä asioita, jotka haluamme nyt tieteellisesti selvittää, Hagemann toteaa.

Hagemann näkee kaksi selvää syytä siihen, että alueella ei ole tähän mennessä tehty merkittävää geologista tutkimustyötä.

– Koko Suomen osalta yksi selittävä syy on peruskallion peittävä moreenikerros. Geologinen tutkimus on ollut pitkään kallista toteuttaa, kun kairaustutkimukset ovat olleet ainoa tapa selvittää mahdollisten malmioiden sijainti. Teknologisen kehityksen mukanaan tuomat kallioperän magnetismiin perustuvat tutkimusmenetelmät antavat uusia mahdollisuuksia tiedonkeruuseen, Hagemann kertoo

Toinen syy on Hagemannin mukaan energiamurroksen aikaansaama kysynnän kasvu akkuteknologiaan tarvittavan koboltin osalta.

– Aloitimme seitsemän vuotta sitten määrätietoisen selvitystyön mahdollisista kobolttiesiintymistä, jotka sijaitsevat lainsäädännöltään vakaissa ja kehittyneissä maissa. Tämä tutkimustyö johti Latitude 66 Cobaltin perustamiseen sekä vahvaan panostukseemme Suomen geologian tutkimukseen, Hagemann kertoo.

Hagemannin mukaan Suomen geologisella potentiaalilla voi olla merkittävä rooli ilmastokriisin torjunnassa ja eurooppalaisen uusiutuvan energian arvoketjun rakentamisessa.

– Aurinkoenergian ja tuulivoiman hyödyntäminen vaativat energian varastointia ja kaiken tämän toteuttaminen vaatii hyvin toteutettua kaivostoimintaa, Hagemann kertoo.

Aiemmin muun muassa University of Western Australian kaupallisen geologian laitosta johtanut Hagemann johtaa yhtiön geologista työtä.

 

Varausilmoituksesta pitkä matka malminetsintävarauksiin

Yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo, että uudelle toiminta-alueelle siirtyminen vaatii yhtiön viestinnältä paljon työtä.

– Tukesille tehty varausilmoitus herättää luonnollisesti paljon kysymyksiä yhtiön tavoitteista sekä geologisen työn luonteesta. Yhtiönä meidän tehtävämme on pystyä vastaamaan noihin kysymyksiin sekä pitää alueen asukkaat, maanomistajat sekä alueella toimivat yritykset ajan tasalla toiminnastamme, Lähde kertoo.

Varauksen ensimmäisen vuoden aikana yhtiön tarkoitus on kerätä kokoon aluetta koskeva geologinen tieto ja kartoittaa alueen kallioperän rakenne. Toisen vuoden aikana yhtiön geologit tekevät tutkimustyötä maastossa, samaan aikaan yhtiö käy keskusteluja eri elinkeinojen edustajien ja alueen asukkaiden kanssa rajatakseen alueita mahdollisten malminetsintähakemusten ulkopuolelle.

– Ounasvaara on tästä hyvä esimerkki, se kuuluu varausalueeseen, sillä sen rakenteen ymmärtäminen on kokonaisuuden hahmottamisen kannalta tärkeää. Samalla on aivan selvää, että emme tule tekemään mahdollista malminetsintää ainakaan kymmenen kilometrin etäisyydellä Ounasvaarasta, Lähde toteaa.

Latitude 66 Cobalt ei myöskään tee malminetsintää Natura 2000-alueilla tai kilometrin etäisyydellä Kemijoesta.

– Varauksiin ja malminetsintään liittyvissä käytännöissä ja lainsäädännössä on kehittämisen varaa. Käytäntöihin voimme vaikuttaa itse, lainsäädännön kehittämiseksi teemme vaikuttamistyötä, Lähde kertoo.

Lähteen mukaan keskeistä on, että varauksia ja malminetsintähakemuksia tekevät yhtiöt todella tekevät tutkimustyötä alueilla.

– Aktiivinen toiminta tuo työtä ja toimeliaisuutta alueen yrityksille, passiivinen varausten ylläpito aikaansaa vain epävarmuutta, Lähde pohtii.

Yhtiö on muun muassa järjestänyt asiantuntijatilaisuuksia Kuusamon Käylän geologisella tutkimusasemalla. Siellä järjestetään syyskuussa myös kolmipäiväinen geologian kurssi. Lähteen mukaan yhtiö tulee järjestämään vastaavia tilaisuuksia nyt tehdyn varausilmoituksen alueella, mikäli yhtiö jättää alueelle aikanaan malminetsintähakemuksia.

Klikkaamalla saat kartan suuremmaksi.

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde, +358-40-594 4444, vastuullisuus ja viestintä
www.lat66.com

ylös ylös2
Sivun
alkuun.