Latitude 66 Cobalt Oy kerää maapohjanäytteitä Juomasuon ja Haarakummun alueella elokuun ja lokakuun välisenä aikana

1.8.2019

Kuusamoon ja Posiolle kobolttikaivoksia kehittävä Latitude 66 Cobalt aloittaa maapohjanäytteiden keruun Kuusamon Käylän kylän läheisyydessä sijaitsevan Juomasuon kaivospiiriä ympäröivällä alueella sekä Posion Haarakummun alueella.

Maapohjanäytteitä kerätään alueilta, joille yhtiö on tehnyt malminetsintälupahakemuksen. Yhtiö lähettää maanomistajille kirjeen sekä karttakuvan paikoista, joista maanäytteitä tullaan keräämään.

– Käytännössä näytteet otetaan kaivamalla lapiolla 15 – 20 senttimetrin syvyinen kuoppa, jonka pohjalta otetaan noin 200 gramman näyte. Tämän jälkeen kuoppa täytetään. Näytteitä ei kerätä pelloilta tai muuten viljellyiltä alueilta, näytteidenotossa väistetään myös puiden juuristoa, yhtiön viestinnästä vastaava Jussi Lähde kertoo.

Näytteitä kerätään keskimäärin 40 metrin välein linjoilta, joiden pituus vaihtelee 200 metrin ja kolmen kilometrin välillä. Näytteiden kerääjät liikkuvat maastossa jalan. Näytteidenotto kestää elokuun puolivälistä lokakuun puoliväliin. Näytteenotto ei kaivoslain 7 pykälän mukaan edellytä voimassaolevaa malminetsintälupaa.

– Näiden näytteiden analysointi antaa alustavaa tietoa alueen geologiasta. Tämä tieto puolestaan auttaa kohdistamaan seuraavia tutkimuksia, Lähde kertoo.

Lähteen mukaan geologinen tutkimus on kehittynyt merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana.
– Kallioperän magnetismin ja maaperätutkimusten avulla kairaustutkimuksia voidaan nykyään kohdentaa suppeammalle alalle. Tämä on mielekästä niin luonnon, alueen asukkaiden ja muiden elinkeinojen kuin myös malminetsinnän kustannusten kannalta, Lähde kertoo.

Malminetsintään liittyvää tietoa on tarjolla myös Kuusamon Käylässä tiistaina 6.8. kello 17 järjestettävässä tilaisuudessa, jossa geologiasta ja malminetsinnästä kertoo GTK:n erikoistutkija Jukka Konnunaho. Tietoa malminetsinnän lupaprosesseista on tarjolla tiistaina 13.8. kello 17 jolloin äänessä ovat ylitarkastaja Ilkka Keskitalo ja johtava asiantuntija Tukesilta.

Tilaisuudet järjestetään yhtiön geologisella tutkimusasemalla Kuusamon Käylässä osoitteessa Sallantie 36.

Liite: Maanomistajille lähetetty kirje ja Kaivoslaki 7 § ”Etsintätyö”

Lisätiedot 6.8 alkaen:

Jussi Lähde, puhelin 040 594 4444, jussi@lat66.com

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.