Latitude 66 Cobalt on tehnyt yhteensä 700 neliökilometrin laajuiset varausilmoitukset Rovaniemen, Tervolan ja Tornion alueille

16.6.2020

Latitude 66 Cobalt on tehnyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille varausilmoitukset yhteensä 703,08 neliökilometrin alueille Rovaniemellä, Tervolassa ja Torniossa. Hyväksytty varausilmoitus antaisi yhtiölle kaksi vuotta aikaa tehdä alueen geologiaan liittyvää tutkimustyötä ja kyseiselle ajalle yksinoikeuden mahdollisten malminetsintälupahakemusten laatimiseen.

Yhtiö on keskittynyt teknologiamineraalien ja erityisesti koboltin etsimiseen Suomessa. Yhtiö myös kehittää koboltti-kulta -kaivosta Kuusamon Juomasuolle ja koboltti-kupari -kaivosta Posion Haarakumpuun.

Nyt tehty varaus on osa laajempaa ”Operaatio Akkumalmi” -hanketta, jossa yhtiö kartoittaa akkumineraalipotentiaalia laajoilla alueilla Kainuussa, Koillismaalla, Peräpohjan alueella ja Lapin itäosissa.

– Haluamme ymmärtää paremmin Peräpohjan liuskevyöhykkeen rakennetta. Valtaosa varausajan työstä on olemassa olevan geologisen tiedon analysointia, arkistotutkimuksia sekä alueella aiemmin työskennelleiden tutkijoiden haastatteluja, tutkimuksia johtava päägeologi Aaron Davies kertoo.

Varausaikana yhtiöllä on yksinoikeus tehdä kyseisille alueille malminetsintälupahakemuksia.

– Varausajan ansiosta voimme investoida hankkeeseen tarvittavan työpanoksen ja taloudelliset resurssit. Varausajan päättyessä tiedämme, antaako tutkimusten antama tieto aihetta tehdä malminetsintälupahakemuksia alueelle, Davies kertoo.

Davies korostaa, että varausaikana maastossa tapahtuva työ tehdään jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa.

– Ilmoitamme maanomistajille etukäteen, mikäli tulemme liikkumaan heidän alueillaan. Maastossa liikkuminen tarkoittaa käytännössä lohkareiden ja kallioiden lähempää tarkastelua. Liikumme aina merkityillä ajoneuvoilla ja työntekijöillämme on näkyvät tunnukset myös vaatetuksessaan, Davies toteaa.

Latitude 66 Cobalt on investoinut viime vuosien aikana neljä miljoonaa euroa Kuusamon liuskevyöhykkeen geologiseen tutkimukseen.

– Kyse on metodista. Käytämme Kuusamon liuskevyöhykkeen rakenteesta saamaamme tietoa ymmärtääksemme Peräpohjan liuskevyöhykkeen aluetta. Vyöhykkeissä ja niiden syntytavassa on tiettyjä yhtäläisyyksiä, Davies kertoo.

Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtaja Thomas Hoyerin mukaan Suomessa on tehty kuluneiden vuosikymmenten aikana varsin vähän laajoja geologisia alueita kattavaa malminetsintätyötä. Akku- ja teknologiamineraalien osalta työ on ollut toistaiseksi hyvin vähäistä.

– Akkuteollisuudesta puhutaan paljon, mutta jonkun on myös tehtävä geologinen perustyö. Me teemme. Laaja perustutkimus takaa sen, että mahdollinen kaivostoiminta sijoittuu kyseisillä geologisilla aluilla sellaisille paikoille, jotka mahdollistavat pitkäaikaisen ja kannattavan toiminnan, Hoyer kertoo.

Hoyer toivoo varausajan merkitsevän aktiivista keskustelua alueen kuntien, asukkaiden ja yritysten kanssa.

– Geologien tehtävänä on selvittää alueen kallioperän antamat mahdollisuudet. Me muut yrityksen työntekijät kannamme vastuun siitä, että opimme tuntemaan eri elinkeinojen tarpeet ja luontoarvot alueella mahdollisimman tarkasti. Mikäli alueella on esimerkiksi matkailuun tai luonnonsuojeluun liittyviä hankkeita, jotka eivät ole vielä julkisia, toivomme luottamuksellisia keskusteluja aiheesta, Hoyer toteaa.

Latitude 66 Cobalt ei tee varauksia tai malminetsintää luonnonsuojelualueilla tai Natura 2000-alueilla, ja mainittuihin alueisiin yhtiö jättää hakemuksissaan vähintään 500 metrin suojavyöhykkeen. Sama suojavyöhyke koskee myös laajoja järviä ja jokia sekä taajamia. Yhtiö on hakemuksissaan jättänyt Ounasvaaran, Pyhätunturin, Riisitunturin, Rukatunturin ja Sallatunturin ympärille kymmenen kilometrin suojavyöhykkeet.

Lisätiedot:
Jussi Lähde, 040 594 4444, jussi@lat66.com
 

Aaron Davies

Thomas Hoyer

 

Varausalueet Peräpohja läntinen A ja B

ylös ylös2
Sivun
alkuun.