Latitude 66 Cobalt on tehnyt varausilmoituksen yhteensä 45 neliökilometrin laajuisista alueista Rovaniemellä ja Tervolassa

7.10.2020

Latitude 66 Cobalt on tehnyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille varausilmoituksen yhteensä 45 neliökilometrin laajuisista alueista Rovaniemellä ja Tervolassa. Alueet sijaitsevat Petäjäisessä sekä Kemijoen itäpuolella Muurolan kohdalla.

Hyväksytty varausilmoitus antaisi yhtiölle kaksi vuotta aikaa tehdä alueen geologiaan liittyvää tutkimustyötä ja kyseiselle ajalle yksinoikeuden mahdollisten malminetsintälupahakemusten laatimiseen.

Nyt tehty varaus on osa laajempaa ”Operaatio Akkumalmi” -hanketta, jossa yhtiö kartoittaa akkumineraalipotentiaalia laajoilla alueilla Kainuussa, Koillismaalla, Peräpohjan alueella ja Lapin itäosissa. Yhtiön voimassaolevien varausten yhteenlaskettu pinta-ala on yli 7 500 neliökilometriä.

–Peräpohjan liuskevyöhykkeen alue on geologisesti kiinnostava ja sitä on tutkittu verraten vähän. Viimeisen 12 kuukauden aikana tekemämme työn pohjalta pidämme aluetta erittäin lupaavana, yhtiön päägeologi Aaron Davies kertoo.

Kesän 2020 aikana yhtiön geologitiimit keräsivät maaperä- ja kivinäytteitä Peräpohjassa Rovaniemen eteläosissa yhtiön voimassaolevilla varausalueilla.

– Varausajan ansiosta voimme investoida hankkeeseen tarvittavan työpanoksen ja taloudelliset resurssit. Varausajan päättyessä tiedämme, antavatko tutkimuksista saadut tulokset aihetta hakea alueelle malminetsintälupia, Davies jatkaa.

Davies korostaa, että varausaikana maastossa tapahtuva työ tehdään jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa.

– Ilmoitamme maanomistajille etukäteen, mikäli tulemme liikkumaan heidän alueillaan. Maastossa liikkuminen tarkoittaa käytännössä lohkareiden ja kallioiden lähempää tarkastelua. Liikumme aina merkityillä ajoneuvoilla ja työntekijöillämme on näkyvät tunnukset myös vaatetuksessaan, Davies toteaa.

 

Latitude 66 Cobalt on keskittynyt teknologiamineraalien ja erityisesti koboltin etsimiseen Suomessa. Yhtiö myös kehittää koboltti-kulta -kaivosta Kuusamon Juomasuolle ja koboltti-kupari -kaivosta Posion Haarakumpuun.

Latitude 66 Cobalt ei tee varauksia tai malminetsintää luonnonsuojelualueilla tai Natura 2000-alueilla, ja mainittuihin alueisiin yhtiö jättää hakemuksissaan vähintään 500 metrin suojavyöhykkeen. Sama suojavyöhyke koskee myös laajoja järviä ja jokia sekä taajamia. Yhtiö on hakemuksissaan jättänyt Ounasvaaran, Pyhätunturin, Riisitunturin, Rukatunturin ja Sallatunturin ympärille kymmenen kilometrin suojavyöhykkeet.

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde, 040 594 4444, jussi@lat66.com

 

Varausalue Petäjäinen merkitty karttaan sinisellä värillä

ylös ylös2
Sivun
alkuun.