Latitude 66 Cobalt luopuu Meurastuksenahon ja Sivakkaharjun kaivospiireistä Kuusamossa

13.4.2022

Latitude 66 Cobalt on ilmoittanut kaivostoiminnan lupaviranomainen Tukesille luopuvansa Kuusamossa Rukatunturin läheisyydessä sijaitsevista Meurastuksenahon ja Sivakkaharjun kaivospiireistä. Yhtiö on jo vuonna 2018 ilmoittanut ettei se aio kehittää kaivostoimintaa kyseisille alueille, sillä ne sijaitsevat liian lähellä Rukan matkailukeskittymää sekä Rukan koulua.

Meurastuksenahon ja Sivakkaharjun kaivospiirit tulivat Latitude 66 Cobaltin omistukseen vuonna 2017 samassa yrityskaupassa, jossa yhtiö hankki Kuusamossa sijaitsevan Juomasuon kaivospiirin alueen. Yhtiö ilmoitti jo tuolloin, ettei se tule kehittämään kaivostoimintaa kymmenen kilometrin säteellä Rukatunturista.

– Juomasuon tavoin kyseiset kaivospiirit ovat vanhoja, aiemman lainsäädännön aikaan myönnettyjä. Kaivosviranomainen Tukes on ilmoittanut, että käsiteltyään tekemämme Juomasuon kaivospiirin jatkoaikahakemuksen, se ottaa näiden kaivospiirien kohtalon käsittelyyn. Nyt tuo aika on koittanut, Jussi Lähde yhtiön viestinnästä kertoo.

Juomasuon kaivospiirin jatkoajasta eli tarkemmin ilmaistuna raukeamisen lykkäämisestä yhtiö odottaa päätöstä huhtikuun aikana.

 

Sivakkaharjun kaivospiiri on myönnetty vuonna 1995 alkujaan Outokumpu Finnmines Oy:lle ja Meurastuksenahon kaivospiiri vuonna 1997 Outokumpu Mining Oy:lle.

– Kuusamolaisilla tahoilla on ollut näiden kaivospiirien osalta kahta näkemystä. Toiset ovat pyytäneet, että pidämme ne yhtiön hallussa mahdollisimman pitkään, jottei jokin muu taho ryhtyisi niitä kehittämään. Toisaalta viimevuotinen kuntalaisaloite edellytti kaupungilta aktiivisuutta Tukesin suuntaan kaivospiirien vapauttamiseksi, Lähde kertoo.

Lähteen mukaan yhtiö on edennyt asiassa kaivosviranomaisen asettaman aikataulun mukaisesti.

– Olemme saaneet jonkin verran kysymyksiä siitä, mitä kyseisille kaivospiireille tulee tapahtumaan. Tukes aloittaa kaivospiirin lakkautusprosessin, jota seuraa lainmukainen karenssiaika. Karenssiajan jälkeen alueet vapautuvat mahdollisia varauksia tai malminetsintälupahakemuksia varten, Lähde toteaa.

Molempien kaivospiirien alueella on tunnetut todennetut malmivarat, niitä on tutkittu aikanaan lähinnä kullan osalta.

– Meidän näkökulmastamme alueet sijaitsevat paikoilla, joille kaivostoimintaa ei pidä kehittää. Kaikki alan toimijat tuskin jakavat tätä näkemystä. Kuusamon alueelle viime aikoina tehdyissä varauksissa näkyy, etteivät kaikki yhtiöt jaa näkemystämme suojavyöhykkeistä matkailukeskittymien tai esimerkiksi Kitkajärven rantojen osalta, Lähde toteaa.

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä, +358 40 594 4444, jussi@lat66.com

 

Meurastuksenahon ja Sivakkaharjun kaivospiirien etäisyys Rukatunturista on alle 10 km.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.