Latitude 66 Cobalt luopuu kolmesta malminetsinnän lupahakemuksesta Kuusamossa ja Sallassa

26.10.2023

Teknologiamineraaleihin kohdistuvaa malminetsintää ja kaivoskehitystä tekevä Latitude 66 Cobalt Oy on ilmoittanut malminetsinnän valvovana viranomaisena toimivalle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille luopuvansa kolmesta malminetsintälupahakemuksesta: Rintajärvi 2 ja Peurasuo -nimiset alueet sijaitsevat Kuusamossa, Kalliolampi -alue Sallassa.

– Malminetsinnälle on hyvin tyypillistä, että kaikki tutkittavat alueet eivät osoittaudu sellaisiksi, joissa tutkimuksia olisi perusteltua jatkaa. Näillä alueilla olemme keränneet viime vuosina maaperä-, lohkare- ja kallioperänäytteitä jokamiehenoikeuden puitteissa. Analyysien tulokset eivät puolla jatkotutkimuksia näillä alueilla, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo.

Kyseisiä alueita koskevat malminetsintälupahakemukset ovat parhaillaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Tukes on tehnyt alueita koskevat lupapäätökset, joista on valitettu. Koska lupapäätökset eivät ole valitusten takia saaneet lainvoimaa, eikä yhtiöllä näin ollen ole ollut mahdollisuuksia tehdä alueella varsinaista malminetsintää, alueen maanomistajille ei tulla maksamaan malminetsintäkorvauksia. Yhtiö on lähettänyt asiasta kirjeen alueiden maanomistajille.

– Malminetsintä jatkuu yhtiön muissa tutkimuskohteissa. Tämän vuoden kesäkaudella tehtyjen laajojen kenttätutkimusten tulokset ohjaavat päätöksiä jatkotutkimuksista Kuusamon liuskevyöhykkeen alueella. Tiedotamme tulevista toimenpiteistä tutkimussuunnitelmien valmistuttua, Lähde kertoo.

 

Tiedot mainituista lupahakemusalueista:

Lupahakemustunnus      Alueen nimi       Paikkakunta      Alueen koko       Maanomistajien määrä

ML2021:0055                        Rintajärvi 2         Kuusamo             327,61 ha              18

ML2021:0053                        Peurasuo             Kuusamo             425,21 ha              18

ML2021:0056                        Kalliolampi          Salla                       814,70 ha              14

 

Lisätiedot:
Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä
Latitude 66 Cobalt Oy
040 594 4444, jussi@lat66.com

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.