Latitude 66 Cobalt: Kuusamon Juomasuon kairausten ja sähkömagneettisten tutkimusten tulokset ovat hyvin rohkaisevia ja vahvistivat tarvetta jatkotutkimuksille

21.2.2019

Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt Oy teki omistamansa Kuusamon Juomasuon kaivospiirin alueella vuonna 2018 kairaustutkimuksia, joiden tulokset ovat valmistuneet. Latitude 66 Cobaltin toimitusjohtajan Thomas Hoyerin mukaan tuloksista löytyy kaksi kaivosprojektin kannalta merkittävää seikkaa.

”Lähdimme kairauksilla hakemaan vahvistusta aiempina vuosikymmeninä alueelta saatuun geologiseen tietoon. Nyt malmiota koskeva tieto on nykyaikaisilla tutkimusmenetelmillä varmistettu”, Hoyer toteaa.

Hoyerin mukaan kairauksilla saatiin myös täysin uutta tietoa esiintymästä.

”Yksi kairausrei’istä suunnattiin lävistämään kolme tunnettua malmion osaa. Näiden kolmen osan väliseltä, aiemmin kairaamattomalta alueelta on löytynyt pitkältä matkalta korkeita pitoisuuksia kobolttia ja kultaa. Tämä vahvistaa käsitystämme siitä, että Juomasuon esiintymä voi olla merkittävästi aikaisemmin todennettua suurempi”, Hoyer kertoo.


Lataa karttakuva tästä
Tarkemmat kairaustulokset ja Geologisen tutkimuskeskuksen GTK:n erityisasiantuntija Juhani Ojalan arvio tuloksista tiedotteen lopussa.

 

Lisäkairaukset tarpeen kannattavuusselvityksen laatimiseksi

Latitude 66 Cobalt kehittää Kuusamon Juomasuon alueelle kobolttia ja kultaa tuottavaa kaivosta. Kairaustuloksilla on merkittävä vaikutus kaivosprojektin kannattavuutta koskeviin ennusteisiin.

”Olemme alusta lähtien ilmoittaneet, että kaivos ei toteudu, ellei se ole taloudellisesti, ympäristön ja ympäröivien yhteisöjen kannalta turvallinen. Yksi keskeisistä Pohjois-Kuusamon asukkaiden viesteistä on, ettei alueelle haluta kaivosta, jolla on liian lyhyt elinikä”, Hoyer toteaa.

Hoyerin mukaan esiintymä tulee vaatimaan lisäkairauksia ennen kuin sen koko laajuus on selvillä. Kairausohjelman tulosten analysointi jatkuu vielä metallurgisilla testeillä. Ne antavat yhtiölle lisätietoja mineraalien rikastusprosessin suunnittelua sekä tulevaa kannattavuusselvitystä varten.

”Juomasuon tunnetut koboltti- ja kultavarannot antavat jo nykyisellään hyvän pohjan taloudellisen toiminnan suunnitteluun. Kaivostoiminnassa mineraalien hinnat ovat riippuvaisia maailmantalouden sykleistä, koboltin ja kullan hintakehitykset tasaavat toisiaan. Tämä on kaivostoiminnan kannattavuuden kannalta erinomainen asia. Tulosten perusteella jo pelkkä koboltti tai pelkkä kulta kannustaisivat jatkotutkimuksiin ja kaivoksen suunnitteluun”, Hoyer summaa.

 

Suomen kobolttivarannot ratkaisevassa roolissa Euroopan omavaraisuudelle

Latitude 66 Cobaltin hallituksen puheenjohtaja Jeffrey Foster kertoo yhtiön kaivosprojektien kiinnostavan eurooppalaista teollisuutta.

”Eurooppalaiset autonvalmistajat ja uusiutuvan energian varastointia kehittävät yritykset ovat lähteneet kriittisten materiaalien hankintaan liittyvään strategiseen työhön myöhemmin kuin kiinalaiset. Uusimpien arvioiden mukaan 68 prosenttia maailman koboltista tuotettiin viime vuonna Kongossa.  Valtaosa Kongon kobolttituotannosta päätyy Kiinaan joko kaivosomistusten tai pitkäaikaisten ostosopimusten kautta.”

Fostersin mukaan todistettavissa oleva alkuperä, tuotannon turvallisuus sekä luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen kiinnostavat eritoten autoteollisuutta.

”Kongon taannoisten presidentinvaalien jälkeen tämän rinnalle on noussut merkittävä huoli koboltin ja muiden kriittisten materiaalien saatavuudesta. Suomi on keskeisessä strategisessa asemassa, kun ollaan luomassa eurooppalaista akkuklusteria. Ilman suomalaista kaivosteollisuutta riippumaton akkuteollisuus ei tule Euroopassa toteutumaan”, Fosters toteaa.

 

Sähkömagneettiset tutkimukset antavat viitteitä laajemmasta malmiosta

Yhtiö teetti tammikuussa 2019 maan pinnalta tehtäviä sähkömagneettisia tutkimuksia Juomasuon alueella.

”Geologiset tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä voimakkaasti, ja nämä tutkimukset auttavat meitä kohdistamaan tulevia tutkimuksia tietyille alueille”, Hoyer kertoo.

Tulosten mukaan Kuusamon Juomasuon geologisesti tutkitun malmion kaltainen sähkömagneettinen alue jatkuu itään ja pohjoiseen.

”Tutkimme näitä alueita tulevissa kairausohjelmissamme. Näiden alueiden osalta mahdollisia varantoja on tässä vaiheessa aivan liian aikaista arvioida”, Hoyer kertoo.


Lataa karttakuva tästä

 

Juomasuon kairaustuloksia ja GTK:n erityisasiantuntija Juhani Ojalan lausunto

Juhani Ojala GTK:n erityisasiantuntija:

”Kairaustulosten osoittamat pitoisuudet ja pitoisuuksien jatkuvuudet ovat sekä koboltin että kullan osalta todella vaikuttavia. Ne korostavat Juomasuon esiintymän mineralisaation laadun ja laajuuden potentiaalia. Tuloksilla on myös laajempi merkitys, ne kertovat koko Kuusamon liuskevyöhykkeen merkittävästä potentiaalista niin akkumineraalien kuin kultaesiintymien osalta.”

 

Latitude 66 Cobalt Oy vuoden 2018 kairausohjelman tuloksia:

 

Kairareikä L66K1D002 lävisti 35 metrin syvyydestä alkavan 230 m pitkän jakson, jonka kultapitoisuus on keskimäärin 4 grammaa tonnissa ja kobolttipitoisuus keskimäärin 0.13%. Tämä sisältää seuraavat jaksot:

135 metristä alkava 13 m pitkä jakso, jonka kultapitoisuus on keskimäärin 15.8 g/t ja kobolttipitoisuus keskimäärin 0.11% (aikaisemmin todennetun mineralisaation ulkopuolella)

159 metristä alkava 20 m pitkä jakso, jonka kultapitoisuus on keskimäärin 7.6 g/t ja kobolttipitoisuus keskimäärin 0.09% (osittain aikaisemmin todennetun mineralisaation sisäpuolella, osin ulkopuolella)

198 metrin syvyydestä alkava 31 m pitkä jakso, jonka kultapitoisuus on keskimäärin 6.3 g/t ja kobolttipitoisuus keskimäärin 0.24% (aikaisemmin todennetun mineralisaation ulkopuolella)

Kairareikä L66K1D004 lävisti 48 metrin syvyydestä alkavan 5.5 m pitkän jakson, jonka kultapitoisuus on keskimäärin 18.5 g/t ja kobolttipitoisuus keskimäärin 0.52% sekä 307 metrin syvyydestä alkavan 50 m pitkän jakson, jonka kultapitoisuus on keskimäärin 0.9 g/t ja kobolttipitoisuus keskimäärin 0.57%

Kairareikä L66K1D003 lävisti 117 metrin syvyydestä alkavan 35 m pitkän jakson, jonka kultapitoisuus on keskimäärin 3.6 g/t ja kobolttipitoisuus keskimäärin 0.21%, mukaan lukien 5 m jakson, joka alkaa 147 metristä ja jonka kultapitoisuus on keskimäärin 16.5 g/t ja kobolttipitoisuus keskimäärin 0.09%. Lisäksi kairareikä L66K1D003 lävisti 269 metrin syvyydestä alkavan 25 m pitkän jakson, jonka kultapitoisuus on keskimäärin 0.7 g/t ja kobolttipitoisuus keskimäärin 0.34%

Kairareikä L66K1D001 lävisti 62 metrin syvyydestä alkavan 75 m pitkän jakson, jonka kultapitoisuus on keskimäärin 2.1 g/t ja kobolttipitoisuus keskimäärin 0.07%

 

 Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Jussi Lähde, vastuullisuus ja viestintä, +358-40-594 4444, jussi@lat66.com

Lisätietoja yhtiöstä: www.lat66.com
Voit tilata yhtiön tiedotteet sähköpostiisi joko yhtiön verkkosivuilta tai lähettämällä pyynnön osoitteeseen jussi@lat66.com

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.