Latitude 66 Cobalt kerää pohjamoreeninäytteitä Kuusamon Ollinsuon alueella

8.3.2022

Latitude 66 Cobalt kerää pohjamoreeninäytteitä Kuusamossa Ollinsuon malminetsintälupa-alueella huhtikuun aikana. Yhtiö postittaa ilmoituksen näytteenotosta niille alueen maanomistajille, joiden omistamilla alueilla tutkimustyötä tullaan tekemään.

– Pohjamoreeninäytteet kerätään 2–6 metrin syvyydestä peruskallion päällä sijaitsevasta moreenista. Kyseisten näytteiden laboratoriotulokset antavat varsin tarkkaa tietoa peruskallion ominaisuuksista, sillä jääkausi on liikuttanut noita moreenimassoja merkittävästi maan pinnalla olevaa materiaalia vähemmän, kertoo projektigeologi Otso Markkanen.

Pohjamoreeninäytteiden keruussa käytetään telaketjuilla kulkevaa porausvaunua sekä moottorikelkkoja.
Porausvaunun leveys on noin 1,5 metriä ja pituus 7 metriä. Vaunun kulkutiet suunnitellaan siten, että puustoa joudutaan kaatamaan mahdollisimman vähän. Näytteenottotyöstä vastaa sodankyläläinen Moreenityö Mäcklin Oy.

– Meillä on hyvät kokemuksen yhteistyöstä Mäcklinin väen kanssa jo useamman vuoden ajalta. Lumipeitteen ansiosta työstä ei jää maastoon jälkiä ja puita tarvitsee kaataa vähän. Kaadettavat puut ovat pieniä ja ne korvataan maanomistajille, yhtiön Pohjois-Suomen aluepäällikkö Niilo Kallunki kertoo.

Latitude 66 Cobalt tekee pohjamoreeninäytteiden keruuta parhaillaan Posion ja Kuusamon rajalla sijaitsevalla Haarakummun esiintymäalueella.

 

Lisätiedot:

Minna Lymi

Viestintä/Communications

Puhelin: 050 590 5542

Sähköposti: minna@lat66.com

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.