Latitude 66 Cobalt kerää maaperänäytteitä Sodankylässä

31.8.2022

Teknologiamineraalien malminetsintää tekevä Latitude 66 Cobalt kerää elo-syyskuun aikana maaperänäytteitä Sodankylässä. Työt liittyvät Suomen kobolttipotentiaalia kartoittavaan Operaatio Akkumalmi -tutkimusohjelmaan.

Yhtiöllä on alueilla Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vahvistamia varausalueita. Nyt tutkittavilla alueilla varaus päättyy toukokuussa 2023. Tehtävän tutkimustyön tulosten perusteella yhtiö tekee päätöksiä alueille mahdollisesti haettavista malminetsintäluvista.

Näytteidenotosta on ilmoitettu maanomistajille kirjeellä. Kirjeet on postitettu 3 maanomistajataholle.

– Jokaisessa kirjeessä on mukana virallisen ilmoituksen lisäksi kartta kunkin kiinteistön näytteenottoalueiden sijainnista ja tarkempaa tietoa näytteenottotavoista, yhtiön viestinnästä vastaava Jussi Lähde kertoo.

 

Näytteet kerätään lapiolla. Näytettä otettaessa kaivetaan noin 20 senttimetriä syvä kuoppa, jonka pohjalta otetaan 200 gramman maaperänäyte. Tämän jälkeen kuoppa peitetään.

– Näytteet kerätään päiväsaikaan. Yhtiön geologit liikkuvat alueella aina merkityillä ajoneuvoilla ja heidät tunnistaa huomioliiveistä, joissa on yhtiön tunnus, kertoo Lähde.

Näytteitä ei kerätä pihapiireistä, niiden läheisyydestä tai viljelyssä olevilta alueita.

Näytteidenkeruun lisäksi geologit varmistavat varausalueelta aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja esimerkiksi lohkareista sekä näkyvillä olevista kallioista. Tässä yhteydessä geologit keräävät kivinäytteitä. Tämä työ tehdään kävellen jokamiehenoikeuksien nojalla.

 

Lisätiedot:
Minna Lymi, viestintä
050 590 5542
minna@lat66.com

 

Lue tästä Sodankylän Kairasydän -tiedote

 

ylös ylös2
Sivun
alkuun.