Latitude 66 Cobalt kerää maaperänäytteitä Paltamossa, Sotkamossa ja Ristijärvellä

15.6.2022

Teknologiamineraalien malminetsintää tekevä Latitude 66 Cobalt kerää kesän aikana maaperänäytteitä Kainuussa. Työt liittyvät Suomen kobolttipotentiaalia kartoittavaan Operaatio Akkumalmi -tutkimusohjelmaan.

Yhtiöllä on alueilla Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vahvistamia varausalueita. Nyt tutkittavilla alueilla varausaika päättyy toukokuussa 2023. Tehtävän tutkimustyön tulosten perusteella yhtiö tekee päätöksiä alueille mahdollisesti haettavista malminetsintäluvista.

Heinäkuussa alkavasta näytteidenotosta ilmoitetaan maanomistajille kirjeellä. Kirjeet on postitettu kuluvan viikon aikana noin 40 maanomistajalle Paltamoon, Sotkamoon ja Ristijärvelle.

– Jokaisessa kirjeessä on mukana virallisen ilmoituksen lisäksi kartta kunkin kiinteistön näytteenottoalueiden sijainnista ja tarkempaa tietoa näytteenottotavoista, yhtiön viestinnästä vastaava Jussi Lähde kertoo.

 

Näytteet kerätään joko kannettavalla iskuporakoneen kaltaisella laitteella tai lapiolla. Lapiolla kaivetaan näytettä otettaessa noin 20 senttimetriä syvä kuoppa, jonka pohjalta otetaan 200 gramman maaperänäyte. Tämän jälkeen kuoppa peitetään.

– Näytteet kerätään päiväsaikaan. Yhtiön geologit liikkuvat alueella aina merkityillä ajoneuvoilla ja heidät tunnistaa huomioliiveistä, joissa on yhtiön tunnus, kertoo Lähde.

Näytteitä ei kerätä pihapiireistä, niiden läheisyydestä tai viljelyssä olevilta alueita.

Näytteidenkeruun lisäksi geologit varmistavat varausalueelta aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja esimerkiksi lohkareista sekä näkyvillä olevista kallioista. Tässä yhteydessä geologit keräävät kivinäytteitä. Tämä työ tehdään kävellen jokamiehenoikeuksien nojalla.

Lisätiedot:

Minna Lymi, viestintä, 050 590 5542, minna@lat66.com, Latitude 66 Cobalt Oy

 

Tiedotusvälineille tiedoksi:

Yhtiö järjestää median edustajille mahdollisuuden tutustua maaperänäytteiden ja kivinäytteiden keruuseen sekä kartoitustyöhön alueella keskiviikkona 20.7. kello 10 alkaen.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen: minna.lymi@lat66.com tai 050 590 5542.

 

 

Näytteitä ottaessaan geologit liikkuvat maastossa työpareina.

 

Laboratorioon lähetettävä maaperänäyte otetaan 20 cm syvyydestä.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.