Latitude 66 Cobalt kerää maaperänäytteitä Kuusamossa, Posiolla, Sallassa, Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella

14.6.2021

Teknologiamineraalien malminetsintää tekevä Latitude 66 Cobalt kerää tulevan kesän aikana maaperänäytteitä Koillismaalla ja Lapissa. Toimenpiteet liittyvät Suomen kobolttipotentiaalia kartoittavaan Operaatio Akkumalmi -tutkimusohjelmaan.

Yhtiöllä on alueilla varsinaista malminetsintälupaa edeltäviä varausalueita. Osalla alueista varausaika päättyy syksyllä 2021. Nyt tehtävän tutkimustyön tulosten perusteella yhtiö tekee päätöksiä alueille mahdollisesti haettavista malminetsintäluvista.

Heinäkuussa alkava näytteidenotto edellyttää maanomistajien kirjallista informointia asiasta. Kirjeet kiinteistöjen omistajille postitetaan kuluvan viikon aikana.

– Jokaisessa kirjeessä on mukana virallisen ilmoituksen lisäksi kartta kunkin kiinteistön näytteenottoalueiden sijainnista ja tarkempaa informaatiota näytteenottotavasta, yhtiön viestinnästä vastaava Jussi Lähde kertoo.

Kuusamon liuskevyöhykkeen alueen maanomistajille kirjeitä lähtee reilut kaksisataa, Itä-Lappiin nelisenkymmentä.

 

– Näytteenottajat kaivavat lapiolla noin 20 senttimetriä syvän kuopan, jonka pohjalta otetaan 200 gramman maaperänäyte. Tämän jälkeen kuoppa peitetään. Näytteitä ei kerätä pihapiireistä, niiden läheisyydestä tai viljelyssä olevilta alueita, Lähde kertoo.

Näytteenottoryhmissä työskentelee yhteensä toistakymmentä geologia. Näytteiden keruu tehdään päiväsaikaan. Yhtiön geologit liikkuvat alueella aina merkityillä ajoneuvoilla ja heidät tunnistaa huomioliiveistä, joissa on yhtiön tunnus.

Näytteidenkeruun lisäksi geologit varmistavat alueelta aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja esimerkiksi lohkareista sekä näkyvillä olevista kallioista. Varmistetut tiedot liitetään digitaaliseen karttapohjaan.

Lisätiedot:
Jussi Lähde, 040 594 4444, jussi@lat66.com

 

Näytteitä ottaessaan geologit liikkuvat maastossa työpareina.

 

Laboratorioon lähetettävä maaperänäyte otetaan 15 – 20 cm syvyydestä.

 

Geologitiimit käyttävät työssään huomioliivejä, joissa on yhtiön tunnus. Kuvassa kesän 2021 aikana Latitude 66 Cobaltin palveluksessa geologista kenttätyötä tekevät Eleanor Capuano, Loic Salesses, Ville Niikkonen, Katariina Ylisaukko-oja, Marko Lappalainen ja Otso Markkanen.

ylös ylös2
Sivun
alkuun.