Latitude 66 Cobalt: Kaivoslain uudistus vaatii uutta ajattelua

11.4.2022

Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa 18 kunnan alueella malminetsintää tekevä Latitude 66 Cobalt kaipaa uutta ajattelua kaivoslain uudistukseen.

– Ajan kierto on ankara. Kaivoslain uudistus perustuu hallitusohjelmaan, joka hyväksyttiin alkujaan kesäkuussa 2019. Sen jälkeen maailma energiatuotannon muutokseen tarvittavien mineraalien ympärillä on muuttunut täysin. Tämä koskee niin kobolttia, kuparia kuin nikkeliä, yhtiön vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava Jussi Lähde kertoo.

 

Hallituksen lainmuutosesitysluonnoksen lausuntoaika päättyy tiistaina 12. huhtikuuta. Latitude 66 Cobalt on antanut lausuntonsa. Tämän lisäksi yhtiö on postittanut kansanedustajille sekä muille yhteiskunnallisille vaikuttajaryhmille julkaisun kaivoslain kehittämistä koskien.

– Hallituksen esitystä lainmuutoksesta leimaa vaikutusarvioiden ja tutkitun tiedon puute. Toivottavasti lainsäädännön arviointineuvosto ottaa esityksen tarkasteltavaksi. Sekä kaavoitukseen että lupahakemusprosesseihin liittyvien esitysten vaikutukset olisivat monilta osin kohtuuttomia niin kunnille, maanomistajille kuin alan toimijoille, Lähde pohtii.

 

Lähde näkee, että uudistusesityksessä tarkoitus on ollut varmasti hyvä. Hänen mukaansa osa ehdotetuista lakimuutoksista siirtäisi vain ongelmia luvitusprosessin yhdestä paikasta toiseen.

– Lainvalmistelussa on eletty rajuja vuosia. Koronaan liittyvä lainsäädäntö on vienyt ymmärrettävästi etusijan, samalla kriittisten mineraalien osalta Euroopan ja Suomen huoltovarmuuteen liittyvä ajattelu on muuttunut täysin. Joskus, hyvin harvoin, lait vanhenevat jo lausuntovaiheessa. Tämä ei tietenkään ole valmistelijoiden vika, Lähde täsmentää.

Yhtiö näkee Suomen malminetsinnän tulevaisuuden kannalta ongelmallisimpana esitykset maakuntakaavan ohjaavasta vaikutuksesta luopumisesta ja vaatimuksen voimassa olevasta kuntakaavasta kaivosluvituksen edellytyksenä.

– Käytännössä uusi laki merkitsisi valtavaa painetta kuntien kaavoitustyölle. Jokaisen lupaavan esiintymän alue tulisi kaavoittaa mahdollisimman nopeasti ja kaava uusia neljä tai viisi kertaa ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista. Tämä olisi lakiesityksen toteutuessa malminetsintäyhtiöille ainoa tapa turvata tutkimusinvestoinnit, Lähde toteaa.

 

Lähteen mukaan lakiesitys asettaisi toteutuessaan malminetsinnän ja kaivostoiminnan eriarvoiseen asemaan muiden ympäristölupia tarvitsevien elinkeinojen kanssa.

– Ei kaavoituksen tehtävä ole ottaa kantaa yksittäisen elinkeinon oikeutukseen. Kuntia ja kuntapäättäjiä kohtaan tällainen lakiesitys on kohtuuton. Toimivaa mallia kaivostoiminnan kaavoittamiseen kannattaisi hakea tuulivoimaa koskevasta yleiskaavoituksesta, Lähde pohtii.

Latitude 66 Cobaltin mukaan kaivoslain uudistustyön pohjaksi tarvitaan kansallinen mineraalistrategia, joka huomioi myös EU-alueen teollisuuspoliittiset tarpeet sekä Kiinan vaikutusvallan jatkuvan kasvun vihreän siirtymän kannalta kriittisissä mineraaleissa.

– Pelkästään viime viikkojen aikana Australia, Kanada ja Yhdysvallat ovat kukin tehneet miljardiluokan kansalliset panostukset kriittisten mineraalien saatavuuden turvaamiseen. Euroopan Unionin osalta kyse on teollisuuden ja turvallisuuden huoltovarmuudesta. Näiden osalta Suomen kallioperän mineraalivarannot sekä suomalainen mineraalien jalostusosaaminen ovat maanosassamme ainutlaatuisia, Lähde kertoo.

 

Lisätiedot:

Jussi Lähde
040 594 4444, jussi@lat66.com
Latitude 66 Cobalt Oy

vastuullisuus ja viestintä

 

Latitude 66 Cobalt postitti kansanedustajille ja muille yhteiskunnallisille vaikuttajille julkaisun kaivoslain uudistusta koskien.

 

Lue tästä: Suomalaisen koboltintuotannon tulevaisuus ja kaivoslaki -julkaisu

Lue tästä: Latitude 66 Cobaltin lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle kaivoslain muuttamiseksi laaditusta hallituksen esitysluonnoksesta

ylös ylös2
Sivun
alkuun.